Polska dziennikarka Natalia Bryżko-Zapór napisała książkę o Zełenskim. „Ja tu zostaję”

Polska dziennikarka Natalia Bryżko-Zapór napisała książkę o Zełenskim. „Ja tu zostaję”

Dodano: 
Książka „Ja tu zostaję. Fenomen Wołodymyra Zełenskiego”
Książka „Ja tu zostaję. Fenomen Wołodymyra Zełenskiego” Źródło:
– Zełenski stał się dla świata przykładem nowoczesnego Ukraińca – mówi dziennikarka Natalia Bryżko-Zapór o swojej książce o prezydencie Ukrainy.

W kwietniu została zaprezentowana szerokiej publiczności książka „Ja tu zostaję. Fenomen Wołodymyra Zełenskiego” polskiej dziennikarki Natali Bryżko-Zapór. Autorka podkreśla, że uwaga społeczności międzynarodowej jest obecnie skupiona na Ukrainie, a prezydent tego kraju ma duże poparcie ludzi z całego świata. Dlatego postanowiła zbadać i przeanalizować drogę polityczną Zełenskiego.

– Wasz prezydent Wołodymyr Zełenski często przemawia, reprezentuje Ukrainę i są to niezwykle emocjonalne, ciekawe i znaczące przemówienia i wystąpienia. Dlatego, oczywiście, dla wszystkich za granicą jest to bardzo ciekawa postać i ciekawe zjawisko, fenomen, które pokazuje trochę drogę Ukrainy do, z jednej strony, tragedii, jaką jest wojna, ale z drugiej strony, do ogromnego postępu cywilizacyjnego – wyjaśniła autorka podczas prezentacji w Kijowie.

„O Ukrainie i bohaterskich Ukraińcach”

Autorka pisuje atuty Zełenskiego, ale także krytycznie patrzy na jego działalność i błędy. Bryżko-Zapór podkreśla, że historia nie jest biografią Wołodymyra Zelenskiego, ale przede wszystkim opowiada „o Ukrainie i bohaterskich Ukraińcach”. Autorka dodaje również, że książka opisuje wydarzenia na dwa lata przed pełnowymiarową inwazją, a kończy się w trakcie wojny 9 maja 2022 roku.

– Zełenski stał się dla świata przykładem współczesnego Ukraińca, który rozpoczął swoją karierę, gdy nie było tak silnego poczucia ukraińskiej tożsamości, i przeszedł całą drogę do teraźniejszości, stając się symbolem ukraińskiej walki o niepodległość i wolność na świecie – podkreśla.

Natalia Bryżko-Zapór powiedziała prasie, że bardzo chciałaby, aby prezydent przeczytał i zrecenzował kiedyś jej książkę.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom