Festiwal Kawy w Warszawie 2023

Festiwal Kawy w Warszawie 2023

Dodano: 
Różne rodzaje kawy, zdjęcie ilustracyjne
Różne rodzaje kawy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Rawpixel.com
W Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Festiwal Kawy 2023. Organizatorzy zaznaczają, że będzie to największe kawowe wydarzenie w całej Polsce.

Tegoroczne wydarzenie Festiwalu Kawy po raz ósmy odbędzie się w Warszawie. W ramach festiwalu będą się odbywały Mistrzostwa Polski i Barista Brewers Cup 2023, gdzie najlepsi baristki i bariści będą się ubiegali o tytuł Mistrza Polski. W wydarzeniu będzie uczestniczyć około stu wystawców: przedstawiciele kawiarni i palarni. Organizatorem festiwalu jest Polski oddział Specialty Cofee Association.

Co czeka na gości festiwalu?

W ramach festiwalu będzie można zobaczyć dziesiątki stoisk z kawą, akcesoriami i produktami do parzenia kawy. Zwiedzający będą mogli poznać sposoby parzenia i formy podawania kawy oraz napić się świeżo mielonego napoju. Będzie można również wziąć udział w wykładach prowadzonych w Strefie Edukacyjnej.

Festiwal Kawy odbędzie się 4-5 lutego 2023 od 10:00 do 18:00. Bilety są dostępne w sprzedaży internetowej, oraz stacjonarnie: w kasie podczas trwania festiwalu. Wtedy cena będzie wynosiła 20 zł. Wstęp jest bezpłatny dla dzieci do 12 roku życia. Aby skorzystać z biletu drugiego dnia, należy mieć założoną i niezerwaną opaskę, którą otrzymuje się na wejściu.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Warsaw Coffee Festival
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom