Niesamowita wystawa Immersive Monet & The Impressionists w Warszawie

Niesamowita wystawa Immersive Monet & The Impressionists w Warszawie

Dodano: 
Wystawa Immersive Monet & The Impressionists w USA
Wystawa Immersive Monet & The Impressionists w USA Źródło: Instagram / monetimmersive
W Warszawie w przestrzeni immersyjnej Art Box Experience odbędzie się wystawa Immersive Monet & The Impressionists. To wydarzenie przedstawia wyjątkowy świat sztuki.

Amerykańska wystawa sztuki Immersive Monet & The Impressionists po raz pierwszy odbędzie się w Warszawie. Wydarzenie już wkrótce pojawi się w warszawskiej przestrzeni immersyjnej Art Box Experience przy Fabryce Norbina pod adresem Żelazna 51/53.

Co czeka na widzów?

Wystawa Immersive Monet & The Impressionists składa się z prawie półtora miliona klatek wideo i ponad 3 tysięcy metrów sześciennych projekcji. Podczas pokazu zostanie wykorzystana zaawansowana technologia video mappingu, która pozwoli widzom zanurzyć się w świat niezrównanych impresjonistycznych obrazów. Organizatorzy pokazu zaznaczają, że za pomocą innowacyjnej animacji obrazy „ożyją”. W wystawie zostaną przedstawione obrazy takich inspirujących artystów impresjonizmu jak Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Mary Cassatt, Paul Cézanne, Edouard Manet i Eugène Boudin.

Wystawa zacznie się od 24 marca. Bilety są dostępne w sprzedaży internetowej.

Sztuka impresjonizmu

Impresjonizm powstał pod koniec XIX wieku we Francji, a później rozprzestrzenił się po całym świecie. To ruch sztuki, który najbardziej naturalnie uchwycił ponadczasowe piękno natury. Nazwa impresjonizmu pochodzi od słowa „impression", co oznacza „wrażenie" w języku francuskim.

Impresjoniści w XIX wieku wstrząsnęli światem sztuki, gdy zaczęli malować czystymi, jaskrawymi kolorami, nakładając je grubo w osobnych pociągnięciach. „Subtelne osobiste obserwacje, uchwycenie zmiennych efektów światła, odrzucenie mieszanych kolorów – to wszystko widzimy w obrazach impresjonistów w naszej wystawie” – piszą organizatorzy wydarzenia.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: artboxexperience.com
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom