Przyjdź na film i nie tylko. Dzień Polsko-Ukraiński w ramach cyklu „Kino dla Seniora”

Przyjdź na film i nie tylko. Dzień Polsko-Ukraiński w ramach cyklu „Kino dla Seniora”

Dodano: 
Kino Kijów w Krakowie
Kino Kijów w Krakowie Źródło:Facebook / Kino Kijów
W Krakowie odbędzie się bezpłatny polsko-ukraiński dzień filmowy dla seniorów i nie tylko. Opowiadamy o programie.

21 listopada w krakowskim Kinie Kijów odbędzie się Polsko-Ukraiński Dzień Kina dla Seniora. Organizatorami imprezy są stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora oraz kino Kijów.

Kino „Kijów” w Krakowie istnieje od 1967 r. Budowa kina rozpoczęła się w 1962 r. Budynek zaprojektował architekt Witold Cienkiewicz, wnętrza stworzyła Krystyna Zgud-Strahotska. W tym czasie było to największe kino w Krakowie i najnowocześniejsze w Polsce, z salą na 960 miejsc.

Kino zostało otwarte 6 listopada 1967 roku premierą filmu „Wojna i pokój” radzieckiego reżysera Siergieja Bondarczuka, będącego ekranizacją powieści historycznej o tym samym tytule autorstwa rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja. Od tego czasu kino stało się miejscem festiwali oraz premier polskich i światowych filmów, w tym „Listy Schindlera” i „Pana Tadeusza”.

Jaki jest program wydarzenia?

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że celem Dnia Polsko-Ukraińskiego jest międzykulturowa integracja pokoleń. Podczas imprezy odbędą się: polsko-ukraińskie czytanie bajek, prelekcje na temat zdrowia, bezpłatne badania lekarskie, loteria fantowa, możliwość degustacji Zakwasu z Buraków Głosu Seniora, możliwość zakupu miodu „Głos Seniora”. A głównym wydarzeniem będzie projekcja ostatniej części przedświątecznego cyklu opowiadań „Listy do M”.

Chcę wziąć udział. Gdzie mogę kupić bilety?

Spotkanie i film odbędą się 21 listopada w kinie „Kijów” przy al. Zygmunta Krasińskiego 34. Impreza rozpoczyna się o godzinie 15:00, wstęp jest wolny.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Kino Kijów
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom