Prowokacje rosyjskich propagandystów. RCB obala kolejne fake newsy

Prowokacje rosyjskich propagandystów. RCB obala kolejne fake newsy

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, kobieta z laptopem
Zdjęcie ilustracyjne, kobieta z laptopem Źródło:Pexels / Andrea Piacquadio
„Polska koordynuje udział NATO w bezpośrednich działaniach zbrojnych w wojnie w Ukrainie” – to jeden z przykładów haniebnych fake newsów, które rozpowszechnia tuba propagandowa Kremla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Polski wskazało dezinformacyjne linie rosyjskich narracji.

Do rozprzestrzeniania rosyjskich kampanii propagandowych wykorzystywane są media społecznościowe, kanały telewizyjne i inne środki masowego przekazu. Fake newsy dotyczą różnych dziedzin życia, a w najnowszej analizie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Polski zwrócono uwagę na rzekome działania o charakterze militarnym.

Główne tezy rosyjskiej propagandy

„1. Polska koordynuje udział NATO w bezpośrednich działaniach zbrojnych w wojnie w Ukrainie. 2. Polski rząd uzgodnił z ukraińskim specjalne zasady przekraczania granicy Ukrainy z terytorium Polski przez wielonarodowe formacje wojskowe. 3. Polska jest państwem agresywnym, systemowo zaangażowanym w ofensywne dzialania, które zagrażają bezpieczeństwu Rosji, Białorusi i szkodzą pokojowi w Ukrainie. 4. Rząd RP wprowadził czasowy zakaz przebywania w powiatach w strefie przygranicznej z Ukrainą, aby ukryć ruchy wojsk Polski i NATO” – to dezinformacyjne linie rosyjskich narracji, na które uwagę zwróciło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Polski.

Autorzy tego typu narracji próbują uwiarygadniać swoje nieprawdziwe tezy poprzez fałszowanie dokumentów, a następnie są one rozpowszechniane przez kanały komunikacyjne kontrolowane przez rosyjsko-białoruski aparat wpływu. Jednocześnie nie ma żadnych dowodów ani oświadczeń polskich czy ukraińskich urzędników, które potwierdzałyby te fałszywe informacje.

Celem tych fake newsów, które namierzyło RCB, jest zasianie ziarna nieufności, wrogości i wywołanie konfliktu między Polakami a Ukraińcami, a także podważenie reputacji RP. W rzeczywistości to właśnie Polska wspiera Ukrainę od pierwszych dni pełnowymiarowej, rosyjskiej inwazji, przyjmując uchodźców, którzy poszukiwali schronienia i oferując kolejne pakiety pomocowe.

twitter

Jak odróżnić fake newsa od prawdy?

Weryfikacja informacji jest ważnym zadaniem w obliczu aktywnie działającej rosyjskiej propagandy. Aby to zrobić, konieczne jest korzystanie ze sprawdzonych źródeł, które są wiarygodne i w profesjonalny sposób przedstawiają fakty. Jednocześnie zaleca się również zapoznawanie z alternatywnymi punktami widzenia, aby stworzyć pełny obraz sytuacji. Trzeba pamiętać także o analizowaniu kontekstu konkretnych informacji w czasie ich przyswajania.

Czytaj też:
Polska planuje aneksję zachodniej części Ukrainy? Haniebny fake news Rosji

Źródło: Twitter / Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom