Zełenski nie jest mile widziany w Chersoniu? Propagandziści wracają do akcji

Zełenski nie jest mile widziany w Chersoniu? Propagandziści wracają do akcji

Dodano: 
Klawiatura z napisem „Fake news”
Klawiatura z napisem „Fake news” Źródło: Shutterstock / LP2 Studio
W sieci krąży nagranie, na którym słychać mężczyznę rzekomo wulgarnie zwracającego się do Wołodymyra Zełenskiego. Jak się okazało, pod prawdziwe sceny podłożono dźwięk pochodzący z innego filmiku. Nagranie zostało sfałszowane.

„Nasz. Nasz. Сhersoń” – w taki sposób 11 listopada Wołodymyr Zełenski potwierdził na Instagramie informację o wyzwoleniu miasta z rąk rosyjskich okupantów. Kilka dni później miasto-symbol odwiedziła delegacja z Kijowa, z prezydentem na czele. Mieszkańcy Chersonia wyszli na ulice, aby świętować wielkie osiągnięcie Sił Zbrojnych Ukrainy i wyrazić wdzięczność żołnierzom, którzy dzielnie walczyli z najeźdźcami. Na głównym placu prezydent pogratulował i podziękował wojskowym za ich odwagę oraz waleczność.

Niedługo po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Chersoniu w mediach społecznościowych, na Facebooku i Twitterze, opublikowane zostało nagranie, na którym miał zostać uwieczniony sposób, w jaki jeden z mieszkańców przywitał prezydenta. „Mężczyzna z okna krzyczy. »Spie…..j p.e.d……«. Los mężczyzny nie jest znany” – relacjonował „GlosGminny.pl”. Na nagraniu widać Wołodymyra Zełenskiego, który stoi odwrócony w stronę budynku, z którego słychać wulgarny okrzyk. Jak podkreśla Demagog.org.pl, nagranie zostało sfałszowane.

facebook

Nagranie z Zełenskim zostało sfałszowane

Cała społeczność międzynarodowa obserwowała wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Chersoniu i reakcję mieszkańców na przyjazd ukraińskich władz. Dziennikarze z wielu państw relacjonowali swoim odbiorcom rozgrywające się tam wydarzenia. Portal NEXTA jako jeden z pierwszych opublikował nagranie rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z mieszkańcami Chersonia. W oryginalnym materiale nie słychać przekleństw. Można usłyszeć za to, jak żołnierze i prezydent odpowiadają na okrzyk „Sława Ukrainie”.

Redakcja Konkret24 informuje, że dźwięk użyty do sfałszowania filmu z wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Chersoniu został zaczerpnięty z nagrania, które pojawiło się na YouTubie dziewięć lat temu. Słychać na nim krzyczącego bezdomnego mężczyznę z Rosji.

twitter

Jak sprawdzić autentyczność filmu?

Rozwój nowoczesnej technologii sprawił, że fałszowanie nagrań nie wymaga pogłębionej wiedzy ani eksperckich umiejętności. Dlatego też jest to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi do przygotowywania kampanii dezinformacyjnych. Aby nie dać się nabrać na różnego rodzaju przeróbki, zawsze warto spróbować odnaleźć oryginał nagrania. Należy również pamiętać, żeby wiedzę czerpać tylko ze sprawdzonych źródeł.

Pamiętajmy, że wojna między Ukrainą a Rosją toczy się nie tylko bezpośrednio na linii frontu, ale także w przestrzeni medialnej. Sprawdzanie autentyczności treści, które przyswajamy, jest obowiązkowe, aby nie ulec wpływowi rosyjskiej propagandy.

Czytaj też:
Polscy żołnierze w służbie czynnej walczą w Ukrainie? To fake news

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Demagog.org.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom