Opieka zdrowotna dla obywateli Ukrainy w Polsce. To trzeba wiedzieć

Opieka zdrowotna dla obywateli Ukrainy w Polsce. To trzeba wiedzieć

Dodano: 
Pogotowie, zdjęcie ilustracyjne
Pogotowie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Od 24 lutego 2022 roku obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym przez Rosję w Ukrainie, uzyskali prawo do bezpłatnej państwowej opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i nieletnich.

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przyjechałeś do Polski po 24 lutego 2022 roku, masz zagwarantowane prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Dzieje się tak na mocy postanowień specustawy z marca 2022 roku, dzięki której obywatele Ukrainy, są traktowani tak jak ubezpieczeni Polacy przez NFZ.

Aby skorzystać ze świadczeń, musisz posiadać dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy Polski, który jest zatwierdzony przez polskie służby. To prawo obejmuje również nieletnich.

Jakie usługi są dostępne w ramach państwowej opieki zdrowotnej?

Ukraińcy w ramach systemu bezpłatnej państwowej opieki zdrowotnej w Polsce mogą skorzystać z różnych usług. Dotyczy to:

  • podstawowej opieki medycznej (np. ogólne konsultacje lekarskie);
  • badań i analiz laboratoryjnych zalecanych przez lekarza;
  • hospitalizacji w celu leczenia i specjalistycznego nadzoru;
  • opieki medycznej w dziedzinie zdrowia psychicznego;
  • fizjoterapii i usług rehabilitacyjnych (z wyjątkiem opieki sanatoryjno-uzdrowiskowej).
  • usług stomatologicznych.

Jak ubiegać się o bezpłatną opiekę zdrowotną?

Jeśli masz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, możesz skontaktować się z całodobową infolinią Narodowego Funduszu Zdrowotnego (numer telefonu: 800 190 590). Tam otrzymasz wszelkie niezbędne informacje, a konsultanci poinformują Cię, w jaki sposób będzie wyglądała Twoja ścieżka leczenia. W nagłych przypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji medycznej, wezwij pogotowie (numer telefonu: 999) lub wybierz numer alarmowy 112.

Czytaj też:
Stypendia dla obywateli Ukrainy na studia w Polsce. Jak je zdobyć?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom