​​„Nie strzelaj w Sylwestra”. Polska apeluje o spokojne przywitanie Nowego Roku

​​„Nie strzelaj w Sylwestra”. Polska apeluje o spokojne przywitanie Nowego Roku

Dodano: 
Fejerwerki
Fejerwerki Źródło:Shutterstock / Sreenivasulu Vittalam
Władze Warszawy ponownie zwracają się do mieszkańców i gości stolicy z apelem, by powstrzymali się od używania fajerwerków podczas Sylwestra. Ta inicjatywa od kilku lat zyskuje poparcie także w innych miastach Polski. Oto dlaczego.

Warszawa i inne polskie miasta od kilku lat zauważają, że świąteczną atmosferę można stworzyć innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska i bezpiecznymi dla zwierząt sposobami. Dlatego proszą o powstrzymanie się od użycia fajerwerków.

Główną przyczyną jest ochrona zwierząt przed stresem wynikającym z blasku i dźwięków pirotechniki. Szczególnie te drugie mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie i prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji, nawet zawału serca i śmierci. W zeszłym roku pojawił się jeszcze jeden aspekt – wojna w Ukrainie. Uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce, są wrażliwi na głośne dźwięki z powodu dramatycznych wydarzeń, przez które musieli przejść.

Które miasta w Polsce nie strzelają w Sylwestra?

W Zakopanem rada miejska od kilku lat popiera akcję „Nie strzelaj w Sylwestra!”, organizowaną przez Tatrzański Park Narodowy, położony w pobliżu miasta. Przyłączenie się do tej inicjatywy świadczy o trosce o komfort mieszkańców i przyrodę.

Nie strzelaj w Sylwestra

Decyzję o rezygnacji z głośnych obchodów w noc sylwestrową podjęły również Wrocław i Kraków. W tych miastach nie będzie fajerwerków, petard i innej pirotechniki na oficjalnych miejskich imprezach.

Czytaj też:
Jak mądrze dokarmiać zwierzęta zimą? Szczegółowy przewodnik

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ua.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom