„Bezpieczny Kredyt 2 procent”. Jakie są warunki uczestnictwa w programie?

„Bezpieczny Kredyt 2 procent”. Jakie są warunki uczestnictwa w programie?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, mieszkanie
Zdjęcie ilustracyjne, mieszkanie Źródło: Pexels / Pixabay
Polski rząd wprowadził program, który ma pomóc w zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Poniżej przedstawiamy, kto może wziąć udział w programie i jakie kryteria trzeba spełnić.

„Bezpieczny Kredyt 2 procent” to program, który zaczął obowiązywać w lipcu 2023 roku. Od tego czasu do rządowej akcji zgłosiło się około 90 000 osób, a 40 000 podpisało umowy z bankami. Ze względu na tak dużą popularność, polski rząd zatwierdził dodatkowe finansowanie w wysokości 16 miliardów złotych na ten program.

Jakie są zalety kredytu hipotecznego?

„Bezpieczny Kredyt 2 procent” to program, który daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego od rządu na zakup mieszkania z niskim oprocentowaniem. Inicjatywa ta powstała w celu wsparcia obywateli w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych oraz stymulowania rozwoju rynku nieruchomości.

Zgodnie z założeniami programu po podpisaniu umowy z bankiem w ramach akcji rząd zobowiązuje się do wypłacania bankom różnicy w oprocentowaniu przez 10 lat. W ten sposób właściciel domu będzie miał niższe raty kredytu.

„Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat” – czytamy na rządowej stronie.

„Bezpieczny Kredyt”. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby ubiegać się o udział w programie, należy spełnić szereg kryteriów.

  • Z programu mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 45 roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.
  • Maksymalna kwota kredytu hipotecznego nie może przekroczyć 500 tys. zł na osobę lub 600 tys. zł dla małżeństwa;
  • Mieszkanie lub dom musi być zakupione wyłącznie w celu zamieszkania w nim.

Ważne! Z „Bezpiecznego Kredytu 2 procent” może skorzystać również osoba, która odziedziczyła mieszkanie lub dom, ale zbyła ją przed osiągnięciem pełnoletności. Wszystkie niuanse dotyczące programu można znaleźć na oficjalnej stronie polskiego rządu pod linkiem.

Czytaj też:
Rola i wpływ inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój start-upów

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom