Podarujmy świąteczną radość dzieciom z Ukrainy. Jak dołączyć do akcji?

Podarujmy świąteczną radość dzieciom z Ukrainy. Jak dołączyć do akcji?

Dodano: 
Dzieci otwierają prezent
Dzieci otwierają prezent Źródło: Unsplash
W duchu magii nadchodzących świąt, Fundacja Ukraina serdecznie zaprasza do udziału w akcji charytatywnej „Podaruj dziecku święto”, mającej na celu zebranie słodyczy dla dzieci z Ukrainy.

Fundacja Ukraina rozpoczyna świąteczną akcję zbiórki słodyczy dla dzieci w Ukrainie – „Podaruj dziecku święto”. Każdy, kto pragnie włączyć się do tej szlachetnej inicjatywy, ma możliwość samodzielnego skompletowania zestawu prezentowego lub zakupienia gotowego w sklepie. Fundacja proponuje, by wśród podarowanych smakołyków znalazły się dwie czekoladowe figurki, np. urocze czekoladowe Mikołaje, kilka kolorowych cukierków, apetyczne wafle lub batonik czekoladowy, słodkie czekoladowe jajko, lizak karmelowy oraz orzeszki w czekoladzie.

Do kiedy i gdzie można dołączyć?

Pozostawienie prezentów jest możliwe w Centrum Wsparcia Uchodźców, mieszczącym się przy ulicy Piłsudskiego 105 na Dworcu Głównym we Wrocławiu. Zbiórka potrwa do końca listopada, a już w grudniu dzieci posiadające status osób wewnętrznie przesiedlonych otrzymają wyjątkowe świąteczne upominki, wypełnione radością i słodyczami.

Akcja zbiórki słodyczy

Czy mogę dołączyć zdalnie?

Osoby pragnące wesprzeć akcję finansowo mają taką możliwość, dokonując darowizny na zbiórkę HELP UA PACKAGE z dopiskiem „Prezent Świąteczny”. Szacunkowa wartość takiego prezentu to 45 złotych. Każda wpłata przyczyni się do stworzenia magicznego świątecznego momentu dla dzieci z Ukrainy.

Czytaj też:
Wszystko, co chcecie wiedzieć o polskiej szkole. Bezpłatny poradnik

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Funadacja Ukraina
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom