Darmowy wynajem mieszkań dla Ukraińców. Szczegóły akcji

Darmowy wynajem mieszkań dla Ukraińców. Szczegóły akcji

Dodano: 
Mieszkanie, zdjęcie ilustracyjne
Mieszkanie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
United4Ukraine i Airbnb odnowiły program mający na celu pomoc w znalezieniu bezpłatnego zakwaterowania przez uchodźców z Ukrainy. Akcja potrwa do końca 2023 roku.

United4Ukraine ogłosiło wznowienie programu realizowanego we współpracy z Airbnb, specjalizująсego się w zapewnianiu tymczasowego zakwaterowania dla ukraińskich rodzin z dziećmi. Możliwość ta będzie dostępna do końca 2023 roku, ale z pewnymi ograniczeniami. Z oferty będą mogły skorzystać tylko takie osoby, które wcześniej nie brały udziału w programie.

Kto kwalifikuje się do pomocy?

Program jest skierowany do uchodźców, którzy szukają schronienia w związku z wywołaną przez Rosję wojną w Ukrainie. Wyodrębniono następujące grupy:

  • osoby, które są zmuszone do ucieczki ze stref wojennych, terytoriów okupowanych lub deokupowanych, a także osoby znajdujące się w obliczu przedłużających działań wojennych, w tym nalotów;
  • dzieci z rodzicami lub opiekunami, którzy opuszczają Ukrainę z powodów medycznych;
  • personel wojskowy, weterani i ich rodziny podróżujący za granicę w celu leczenia;
  • uchodźcy, którzy opuścili Ukrainę i znaleźli się w trudnej sytuacji w innych krajach.

Bezpłatny okres pobytu w mieszkaniu wynosi od 7 do 30 dni, a aby otrzymać pomoc, należy przekazać następujące informacje i dostarczyć konkretne dokumenty:

  • podstawowe informacje o sobie i swoich potrzebach mieszkaniowych;
  • potwierdzenie faktu opuszczenia Ukrainy z powodu wojny;
  • dokumenty takie jak ukraiński paszport, zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt;
  • stempel w paszporcie potwierdzający wyjazd z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

Czytaj też:
Wszystko, co chcecie wiedzieć o polskiej szkole. Bezpłatny poradnik

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: unitedforukraine.org
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom