„Nauka za granicą”. Wystawa placówek edukacyjnych w Warszawie

„Nauka za granicą”. Wystawa placówek edukacyjnych w Warszawie

Dodano: 
Studenci, zdjęcie ilustracyjne
Studenci, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels
Chcesz studiować w międzynarodowych placówkach edukacyjnych? Już wkrótce w Warszawie odbędzie się wystawa tego typu instytucji z dziesięciu krajów świata.

Już niedługo w Warszawie odbędzie się druga edycja wydarzenia „Nauka za granicą”. Organizatorem jest ukraińska firma, dostawca usług edukacyjnych Study Ua, zapewniająca ukraińskim uczniom i studentom możliwość uzyskania nauki poza ojczyzną. W akcji wezmą udział 34 organizacje edukacyjne z dziesięciu krajów.

W ramach wydarzenia odbędą się również wykłady i prezentacje, które poprowadzą eksperci. Będą dotyczyć kwestii związanych z edukacją w takich krajach jak m.in. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Wystawa instytucji edukacyjnych w Warszawie. Jaki jest program wydarzenia?

Na uczestników wydarzenia czekają indywidualne spotkania z przedstawicielami instytucji edukacyjnych oraz prezentacje dotyczące nowych programów studiów. Co ciekawe, tryb nauczania jest zorganizowany w taki sposób, że nie trzeba przerywać edukacji w ukraińskich szkołach, aby zdobywać wiedzę także w innym miejscu. Po zakończeniu studiów wydawany jest międzynarodowy certyfikat. Organizatorzy zaznaczają, że w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno rodzice, jak i uczniowie, którzy dopiero planują studiować w zagranicznych instytucjach oraz kandydaci, którzy chcą kontynuować naukę za granicą.

W wydarzeniu weźmie udział Międzynarodowa Szkoła Nova Study dla Ukraińców, która niedawno otworzyła się w Warszawie, StartUP IT Academy – szkoła IT dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat, a także wiele innych instytucji. Na uczestników spotkania będą też czekały miłe upominki.

Wydarzenie odbędzie się 12 listopada w Sound Garden Hotel w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 18. Wstęp jest bezpłatny. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wysłać zgłoszenie, korzystając z dedykowanej strony internetowej.

Czytaj też:
Wszystko, co chcecie wiedzieć o polskiej szkole. Bezpłatny poradnik
Czytaj też:
„Znajdź Przyjaciół” z voucherem do kawiarni i kina. Nowa inicjatywa ONZ

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Study.UA
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom