By poczuć się jak w domu. Ukraińska organizacja charytatywna otwiera się w Warszawie
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

By poczuć się jak w domu. Ukraińska organizacja charytatywna otwiera się w Warszawie

Dodano: 
Ręce ułożone razem
Ręce ułożone razem Źródło:Unsplash
Od września w Polsce działa ukraińska organizacja charytatywna, która zapewnia wsparcie dla Ukraińców przebywających poza domem. Jaką pomoc można w niej uzyskać?

Organizacja charytatywna „Right to Protection” zbudowała swoją renomę w Ukrainie, gdzie zapewnia darmową pomoc prawną i psychologiczną potrzebującym. Teraz, z uwagi na dużą liczbę ukraińskich uchodźców w Polsce, zdecydowano o rozszerzeniu jej działalności i otwarciu filii w Warszawie pod nazwą „Right to Protection Poland”.

Celem jest pomoc osobom przebywającym z dala od swojego domu i zmagającym się z różnymi trudnościami. Specjaliści są gotowi nie tylko zapewniać fachową pomoc, ale także wkładać wszelkie wysiłki, aby pomóc ludziom odnaleźć wsparcie i poczuć się jak w domu, nawet w obcym kraju.

„Right to Protection” rozpoczęła swoją działalność w Ukrainie już w 2001 roku. Zaczynała jako część przedstawicielstwa Międzynarodowej Organizacji społeczno-charytatywnej HIAS, pomagającej imigrantom i innym grupom ludzi znajdującym się w niebezpieczeństwie. Od 2013 roku stała się samodzielnym podmiotem o nowej nazwie, ale nadal współpracuje z HIAS. Od 2014 roku udziela pomocy wewnętrznym przesiedleńcom i ofiarom konfliktów zbrojnych.

Jaką pomoc można otrzymać w warszawskim biurze?

Obecnie specjaliści fundacji są gotowi udzielać pomocy psychologicznej w ramach indywidualnych konsultacji, zarówno stacjonarnie, jak i online. Aby się zapisać, należy wypełnić formularz rejestracyjny na ich stronie internetowej. Darmowe konsultacje psychologiczne są dostępne dla osób mających status ochrony tymczasowej (PESEL ze statusem UKR) oraz tych, którzy przeprowadzili się do Polski po rozpoczęciu pełnoskalowego konfliktu w Ukrainie.

Inicjatywa zakłada również organizację warsztatów psychologicznych dla rodziców i dzieci oraz grupowych zajęć mających na celu redukcję stresu i radzenie sobie z emocjami. Ponadto organizacja planuje współpracować z różnymi ukraińskimi społecznościami w Polsce, w tym w ośrodkach dla uchodźców, centrach kulturalnych i organizacjach społecznych, które nie mają własnych psychologów.

Konsultacje prawne i wakaty dla prawników

Następnym etapem działalności biura będzie udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Obecnie fundacja poszukuje wykwalifikowanych prawników do pracy w swoim zespole.

facebook

Jak będzie działać biuro Right to Protection Poland?

Biuro fundacji będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Szczegóły dotyczące jego działalności zostaną opublikowane w najbliższym czasie na profilach fundacji, na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji, wolnych stanowisk pracy i działalności fundacji można znaleźć na ich stronie internetowej.

Czytaj też:
Fenomen w ukraińskich mediach. Kim jest Lebigowicz i dlaczego Ukraińcy na niego „głosują”?
Czytaj też:
Nowe atrakcje w Warszawie. Podbiją serce każdego

Źródło: „Right to Protection Poland”
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom