Nowości w polskim systemie edukacyjnym na nowy rok szkolny. Co się zmieni?
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Nowości w polskim systemie edukacyjnym na nowy rok szkolny. Co się zmieni?

Dodano: 
Nastolatek odrabiający lekcje
Nastolatek odrabiający lekcje Źródło:Unsplash
Ministerstwo Edukacji i Nauki chce, by ten rok był początkiem pozytywnych zmian w polskiej edukacji. Nowe przedmioty i inicjatywy mają na celu lepiej przygotować młodzież do współczesności, poprawić jakość nauczania oraz zapewnić równe szanse dla wszystkich uczniów.

Podczas konferencji prasowej 30 sierpnia kierownictwo polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiło plany na rok szkolny 2023/2024. Jednym z głównych priorytetów resortu jest wspieranie młodzieży w rozwoju umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Zważywszy na to, że 1 września przypada na piątek, pierwszy dzień nauki został przesunięty na poniedziałek, 4 września. Ministerstwo wprowadziło również szereg inicjatyw mających na celu lepsze przygotowanie młodzieży do dorosłości.

O jakie zmiany i nowości chodzi?

Jedną z kluczowych zmian będzie wprowadzenie nowego przedmiotu – „Biznes i zarządzanie”, który zastąpi „Podstawy przedsiębiorczości”. Zajęcia nie tylko zmienią nazwę, ale także pomogą uczniom zdobyć praktyczne umiejętności pracy w zespole, analizy środowiska biznesowego, tworzenia planów biznesowych i projektów społecznych oraz rozwijania cech przywódczych.

Dodatkowo, historia stanie się ciekawsza dzięki wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości. Projekt „Innowacyjna historia” umożliwi uczniom przeniesienie się do wydarzeń historycznych dzięki technologii VR. W ramach programu „Odkrywaj Polskę” będą badane bogactwa naturalne i kulturowe kraju podczas wycieczek edukacyjnych.

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” wpłynie na poprawę dostosowania procesu nauczania do potrzeb psychologicznych uczniów, w tym dzieci z Ukrainy.

Nowy rok szkolny, nowe rozwiązania technologiczne

Wdrażanie rozwiązań technologicznych w edukacji będzie kontynuowane poprzez dystrybucję bezpłatnych laptopów dla uczniów czwartych klas, co umożliwi dostęp do informacji i pomoże w przygotowaniu do współczesnego środowiska cyfrowego.

Ułatwienia dla uczniów i nauczycieli są wprowadzane poprzez wprowadzenie elektronicznej legitymacji szkolnej, która będzie dostępna na urządzeniach mobilnych.

Czytaj też:
Fenomen w ukraińskich mediach. Kim jest Lebigowicz i dlaczego Ukraińcy na niego „głosują”?

Źródło: Konferencja z udziałem członków kierownictwa MEiN
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom