Nowoczesne narzędzie „Moja Praca”. Skuteczna pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Nowoczesne narzędzie „Moja Praca”. Skuteczna pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia

Dodano: 
Biuro z pracownikami
Biuro z pracownikami Źródło: Unsplash
Nowa aplikacja „Moja Praca” stworzona przez Zieloną Linię to innowacyjne narzędzie wspomagające osoby w poszukiwaniu zatrudnienia. Dzięki symulatorom rozmów kwalifikacyjnych, testom osobowości i codziennie aktualizowanym ofertom pracy, użytkownicy otrzymują kompleksową pomoc w tym zakresie.

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy komunikacja między pracodawcą a potencjalnym pracownikiem przenosi się coraz bardziej do internetu. Aplikacja „Moja Praca”, opracowana przez Zieloną Linię, stawia sobie za cel ułatwienie tego procesu poprzez dostarczenie nowoczesnych i skutecznych narzędzi.

Nowoczesne technologie mobilne są nieodłącznym elementem życia młodych osób szukających zatrudnienia. Aplikacja pozwala im trzymać rękę na pulsie, dostosowując oferty pracy do ich profilu i umożliwiając błyskawiczne reakcje na interesujące ogłoszenia.

Kompleksowa pomoc w poszukiwaniu pracy

„Moja Praca” to nie tylko zbiór ofert pracy. To również narzędzie, które oferuje użytkownikom symulatory rozmów kwalifikacyjnych. Dzięki nim można ćwiczyć odpowiedzi na najpopularniejsze pytania rekruterów oraz sprawdzić swoje wyniki. Aplikacja zawiera również testy osobowości i predyspozycji, co pozwala użytkownikom dowiedzieć się, jakie zajęcie najlepiej odpowiada ich profilowi.

Atrakcyjną opcją jest możliwość przechowywania CV w schowku telefonu i szybkiego dołączania go do odpowiedzi na interesujące ogłoszenie pracy. Dodatkowo, „Moja Praca” regularnie aktualizuje oferty, umożliwiając użytkownikom śledzenie dostępnych możliwości zatrudnienia.

Moja Praca. Dostępność i czytelny interfejs

Aplikacja jest dostępna dla użytkowników systemów Android i iOS. Jej czytelny interfejs oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że korzystanie z „Moja Praca” jest łatwe i przyjemne. Trzy główne działy – Oferty pracy, Symulacje i testy, Przydatne informacje – pozwalają szybko odnaleźć potrzebne funkcje i korzystać z nich bez zbędnych komplikacji.

Czytaj też:
Ukraińcy uczą się języka polskiego. Rekordowa liczba chętnych na kursy

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom