Kontrowersyjna obecność Grupy Wagnera na Białorusi. Usługi edukacyjne jako przykrywka?

Kontrowersyjna obecność Grupy Wagnera na Białorusi. Usługi edukacyjne jako przykrywka?

Dodano: 
Logo Grupy Wagnera. Zdjęcie ilustracyjne
Logo Grupy Wagnera. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Dmitriy Kandinskiy
To zaskakujący obrót wydarzeń. Grupa Wagnera została zarejestrowana w białoruskim rejestrze przedsiębiorstw jako oferująca „usługi edukacyjne”. Ta niecodzienna zmiana w opisie działalności kontrowersyjnej formacji budzi wiele pytań i obaw, zwłaszcza w kontekście jej poprzedniej roli w konflikcie ukraińskim.

Po stłumieniu buntu Grupy Wagnera i wycofaniu jej najemników z inwazji na Ukrainę, część z nich znalazła swoje miejsce na Białorusi. Oficjalnie zajmują się tam szkoleniem nowo utworzonych białoruskich sił specjalnych. Jednak obecność wagnerowców budzi poważne obawy i podejrzenia co do celu ich obecności w tym kraju.

Zaniepokojenie dotyczy potencjalnych prowokacji ze strony wagnerowców. Istnieje realne ryzyko, że zbrodnicza formacja Prigożyna zostanie wykorzystana do przeprowadzenia prowokacyjnych działań na granicy z Polską. Dlatego też władze Litwy podjęły decyzję o zamknięciu dwóch z sześciu przejść granicznych z Białorusią, aby uniknąć ewentualnych incydentów.

Grupa Wagnera w białoruskim rejestrze przedsiębiorstw

Na początku sierpnia Grupa Wagnera, wcześniej znana ze swoich kontrowersyjnych działań militarnych w różnych częściach świata, została zarejestrowana w białoruskim rejestrze przedsiębiorstw jako świadcząca „usługi edukacyjne”. To zastanawiający zwrot, który rodzi pytania o prawdziwe zamiary tej formacji oraz o jej ewentualną rolę na terytorium Białorusi.

Zgodnie z informacjami podanymi podczas rejestracji przedsiębiorstwa jego siedzibą jest obóz Grupy Wagnera w miejscowości Cel w centrum Białorusi. To odkrycie budzi wiele pytań o to, czy ta zaskakująca zmiana w opisie działalności ma na celu przykrycie prawdziwego charakteru formacji.

„Podstawową działalnością firmy są »Inne rodzaje kształcenia nieujęte w innych grupach«. Rejestracja odbyła się 4 sierpnia. Jako właściciel firmy wskazany jest obywatel Rosji, Maksym Pietrow. Adres to wieś Cel, w rejonie osipowickim. Jest tam obóz polowy, do którego przybyli najemnicy (...) Pod tym adresem została zarejestrowana również firma »Concord Management and Consulting«, która jest w 100 proc. własnością Jewgienija Prigożyna” – donosi Ukraińska Prawda.

Czytaj też:
Вагнерівець на польській стороні кордону? Це фейкові новини
Czytaj też:
Nagły krok Rosji w obliczu kryzysu. Dramatyczna podwyżka stóp procentowych w obronie rubla

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Wprost
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom