Program „Dobry Start”. Wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny

Program „Dobry Start”. Wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny

Dodano: 
Złotówki
Złotówki Źródło:Pixabay
Program „Dobry Start” zapewnia wsparcie finansowe dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w Polsce. Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Podpowiadamy, jak ubiegać się o świadczenie.

Program „Dobry Start”, który został wprowadzony w Polsce, zapewnia wsparcie finansowe dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. To inicjatywa, która ma ułatwić rodzicom i opiekunom zapewnienie odpowiedniej wyprawki swoim podopiecznym.

„Dobry Start”. Komu przysługuje wsparcie finansowe?

Finansowe wsparcie należy się uczniom w wieku do 20 lat, bez względu na dochód rodziny. Dla uczniów z niepełnosprawnością limit wieku wynosi 24 lata. Każdy rodzic lub opiekun ma możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka.

Wniosek można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. Jeśli dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada, możliwe będzie złożenie wniosku o świadczenie po tym terminie za pośrednictwem portalu (PUE) ZUS. Wniosek w sprawie wypłaty środków z programu „Dobry Start” należy złożyć elektronicznie.

Jak złożyć wniosek? Instrukcja krok po kroku

Rodzice mają możliwość składania wniosków za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Z kolei osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni oraz osoby uczące się – usamodzielniane mają możliwość składania wniosków za pośrednictwem aplikacji mZUS lub portalu (PUE) ZUS.

Ważne jest, aby podać numer rachunku bankowego oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnego założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli rodzic lub opiekun nie posiada rachunku bankowego lub adresu e-mailowego, należy je utworzyć.

Ważne jest, że świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucji, co oznacza, że nie może zostać zajęte przez komornika. Informacje na temat wniosku oraz jego obsługi znajdują się na portalu (PUE) ZUS, gdzie można znaleźć całą korespondencję związaną z ubieganiem się o wspomniane świadczenie.

Czytaj też:
„Vintage jest dla każdego”. Wyprzedaż odzieży w Warszawie
Czytaj też:
Baseny na świeżym powietrzu. Lista miejsc do wypoczynku

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ZUS
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom