Nowe miejsce pracy i nauki dla Ukraińców. Otwarta przestrzeń coworkingowa w Warszawie

Nowe miejsce pracy i nauki dla Ukraińców. Otwarta przestrzeń coworkingowa w Warszawie

Dodano: 
Coworking. Miejsce dla pracy i nauki
Coworking. Miejsce dla pracy i nauki Źródło:Unsplash
W Warszawie ruszyła nowa inicjatywa ukierunkowana na wspieranie ukraińskiej społeczności w Polsce. Ukraiński Hub Edukacyjny otworzył przestrzeń coworkingową, która zapewnia miejsce do pracy i nauki dla ukraińskich obywateli.

Sieć ukraińskich centrów edukacyjnych jest inicjatywą Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Instytutu Modernizacji Treści Edukacyjnych oraz Stowarzyszenia Innowacyjnej i Cyfrowej Edukacji. Projekt edukacyjny został stworzony z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju z powodu rosyjskiej agresji. Centra edukacyjne oferują bezpłatne kursy informatyczne, szkolenia z różnych zawodów, naukę języka ukraińskiego i angielskiego, wsparcie psychologiczne i wiele innych aktywności.

Ukraiński ośrodek edukacyjny działa w Warszawie i jest miejscem, które wspomaga integrację Ukraińców z lokalnymi społecznościami. Oferuje on koordynację i organizację zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci z Ukrainy, doradztwo i przekwalifikowanie dla osób w wieku produkcyjnym oraz kursy adaptacji do polskiego rynku pracy.

Jak można skorzystać z nowej przestrzeni?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z przestrzeni coworkingowej mogą zarejestrować się na najbliższy tydzień za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Podczas rejestracji trzeba wybrać odpowiedni termin.

Organizatorzy zapewniają następujące udogodnienia:

  • Wydzielone miejsca do pracy i nauki;
  • Dostęp do bezpłatnych laptopów z internetem;
  • Herbatę i ciastka.

Nowe centrum coworkingowe dla Ukraińców, mieszczące się przy ulicy Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie, stanowi odpowiedź na potrzeby ukraińskiej społeczności w zakresie dostępu do przestrzeni do nauki i pracy. Wstęp do obszaru roboczego jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące tej inicjatywy można znaleźć na stronie Ukraińskiego Hubu Edukacyjnego w Warszawie.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Nasz Wybór
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom