„Moskwa” zamiast „Rosji”. Wołodymyr Zełenski wspiera inicjatywę

„Moskwa” zamiast „Rosji”. Wołodymyr Zełenski wspiera inicjatywę

Dodano: 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: Shutterstock / Shag 7799
W ukraińskiej przestrzeni informacyjnej pojawiła się petycja o zmianę nazwy rosyjskiego państwa agresora na  „Moskwę”. Została ona opublikowana online na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy.

Elektroniczna petycja dotycząca oficjalnej zmiany nazwy „Rosja” na „Moskwa” oraz terminu „rosyjski” na „moskiewski” pojawiła się w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej 23 listopada i zyskała szeroką popularność wśród użytkowników sieci. Inicjatywa zdobyła już ponad 25. tys. głosów. Jednym ze zwolenników petycji został także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Kwestia poruszona w petycji wymaga dokładnego rozważenia zarówno pod względem kontekstu historycznego i kulturowego, jak i ze względu na możliwe konsekwencje prawne oraz międzynarodowe” – zaznaczyła głowa ukraińskiego państwa w oświadczeniu. Według Zełenskiego skuteczne prowadzenie danej procedury wymaga kompleksowych badań z udziałem instytucji naukowych. „W związku z powyższym zwróciłem się do premiera Ukrainy z prośbą o przeprowadzenie kompleksowego badania sprawy, w szczególności z udziałem instytucji naukowych, oraz o poinformowanie mnie i autora petycji o wynikach” – napisał na końcu.

Odpowiedź rosyjskiego MSZ. Stworzenie z Ukrainy anty-Rosji

Oficjalna przedstawicielka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa nie zignorowała inicjatywy ukraińskiej społeczności. Rosyjska polityk skrytykowała petycję i wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go „bunkiernym”.

„Bunkierny każdego dnia udowadnia nam, że mamy rację. To kolejny dowód na próbę stworzenia z Ukrainy anty-Rosji” – napisała rosyjska polityk na Telegramie. Dodała, że rzekomo następnym krokiem rosyjskiego rządu będzie zmiana nazwy Ukrainy na „obwód moskiewski”.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: president.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom