Polsko-ukraiński festiwal filmowy „MY Z WAMI, WY Z NAMI”. Gdzie kupić bilet?

Polsko-ukraiński festiwal filmowy „MY Z WAMI, WY Z NAMI”. Gdzie kupić bilet?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, młodzi ludzie w kinie
Zdjęcie ilustracyjne, młodzi ludzie w kinie Źródło: Shutterstock / Zoran Zeremski
Od lutego do kwietnia 2023 roku w polskich miastach będzie odbywał się festiwal filmowy „MY Z WAMI, WY Z NAMI”. Jakie produkcje zostaną zaprezentowane? Gdzie kupić bilet? Przedstawiamy garść przydatnych informacji.

Festiwal „MY Z WAMI, WY Z NAMI” to polsko-ukraiński projekt, który ma angażować lokalną społeczność oraz uchodźców i artystów z Ukrainy żyjących w polskich miastach. Akcja trwa od lutego do kwietnia 2023 roku. W tym czasie w sześciu polskich miastach zostaną zaprezentowane polskie i ukraińskie filmy. Co ciekawe, Ukraińcy, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, będą mogli dołączyć zdalnie za pośrednictwem platformy Mojeekino.

Jak zapowiadają organizatorzy, festiwal zaprezentuje „zróżnicowany repertuar, w którym znajdą się również komedie i filmy skierowane do najmłodszej widowni, w tym dwa filmy dubbingowane na język ukraiński”.

„Projekt ma na celu promować kinematografię polską i ukraińską, z ukierunkowaniem na miasta, w których przebywa duża ilość ludności ukraińskiej. Naszymi pokazami pragniemy nieść nadzieję na lepsze jutro i zapewnić chwile wytchnienia i relaksu, a także na bazie kultury stworzyć płaszczyznę do integracji między społecznościami obu narodów” – czytamy na oficjalnej stronie Kina Luna, gdzie można zapoznać się z harmonogramem seansów i kupić bilety.

„MY Z WAMI, WY Z NAMI”. Lista filmów

Większość filmów, które zostaną zaprezentowane w czasie festiwalu, to nowe produkcje ukraińskie, w tym:

  • „Policjant i bajerant”
  • „Pracuję na cmentarzu”
  • „Wymarzony weekend”
  • „Odbicie”
  • „Klondike”
  • „Jak tam Katia?”
  • „Wizja motyla”
  • „Stop – Ziemia”
  • „Gwiazdkowa zamiana”

Pokazane zostaną również polskie filmy: „Detektyw Bruno”, „Teściowie”, „Każdy wie lepiej” i „Tata”. Coś dla siebie znajdą także młodsi widzowie. Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane dwa filmy animowane: „Uprowadzona księżniczka” oraz „Guliwer”.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom