Spektakl o ukraińskich kobietach w czasie wojny. „W sytuacji stabilnej niestabilności”

Spektakl o ukraińskich kobietach w czasie wojny. „W sytuacji stabilnej niestabilności”

Dodano: 
Spektakl w teatrze
Spektakl w teatrze Źródło: Shutterstock / Kozlik
W Warszawie odbędzie się przedpremierowy pokaz spektaklu opartego na historiach ukraińskich kobiet. Gdzie kupić bilety?

W marcu i kwietniu Teatr Rampa pokaże Borderline, spektakl oparty na historiach ukraińskich kobiet.

„Borderline" opowiada o kobiecie stojącej na granicy, kobiecie w sytuacji stabilnej niestabilności, kobiecie próbującej odnaleźć się w świecie męskiej wojny i polityki. Bycie na granicy dla kobiet wyrwanych ze swojego życia przez wojnę to pragnienie kontaktu z nowym światem i jednocześnie paniczny strach przed zakorzenieniem się w innym kraju” – opisują spektakl organizatorzy.

Reżyserem spektaklu jest Lena Holosiy, z którą kobiety podzieliły się swoimi historiami podczas warsztatów reżyserskich. Spektakl będzie wystawiany w języku polskim i ukraińskim, z polskimi i ukraińskimi napisami.

Gdzie kupić bilety?

Aby obejrzeć spektakl, należy kupić bilety na oficjalnej stronie internetowej, które kosztują 20 zł. Teatr Rampa, w którym odbędzie się spektakl, mieści się w Warszawie przy ul. Kołowej 20. Pierwsze przedstawienie odbyło się 5 marca, a kolejny pokaz będzie 30 marca i 28 kwietnia.

W razie pytań dotyczących biletów i rezerwacji organizatorzy zalecają kontakt pod numerem telefonu +48 573 801 004 / +48 22 679 89 76 lub wysłanie wiadomości na adres mailowy teatru [email protected].

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Teatr Rampa
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom