Małżeństwo i odprawa celna samochodu online? Nowe funkcje w Diia

Małżeństwo i odprawa celna samochodu online? Nowe funkcje w Diia

Dodano: 
Aplikacja Diia
Aplikacja Diia Źródło: Shutterstock / mundissima
Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy ogłosiło nowe usługi państwowe, które już wkrótce będą dostępne dla każdego Ukraińca w aplikacji Diia. Jakie dokumenty można teraz uzyskać bez wychodzenia z domu?

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy ogłosiło wprowadzenie 6 nowych usług, które wkrótce będą dostępne dla użytkowników Diia. „Aktywnie pracujemy nad nowymi usługami, aby ułatwić życie jak największej liczbie osób” – czytamy na stronie ministerstwa.

Największe reakcje społeczne wzbudziły wnioski o zawarcie małżeństwa online, odprawa celna samochodu oraz wymiana prawa jazdy, dlatego o tych zmianach w serwisie powiemy więcej.

Wniosek o zawarcie małżeństwa

„Natychmiast po ogłoszeniu testów beta aplikacji małżeńskiej Diia, Ukraińcy aktywnie reagowali w mediach społecznościowych. Wciąż jednak nie można zawrzeć związku małżeńskiego w aplikacji, ale wkrótce będzie można złożyć wniosek o rejestrację małżeństwa na portalu Diia. Realizacja usługi będzie trwała do 15 minut. Uwzględnia to czas na wybór formatu ceremonii, miejsca, czasu i innych szczegółów” – napisał na swoim blogu minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow.

Zanim ta usługa była dostępna w aplikacji, Ukraińcy musieli udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, złożyć wniosek, następnie uiścić opłatę państwową i wrócić do urzędu z kwitkiem. Teraz wszystko to można zrobić za pomocą kilku kliknięć bezpośrednio w aplikacji Diia.

Wymiana prawa jazdy

Od teraz wszyscy obywatele, którzy korzystają z tymczasowego prawa jazdy, zgubili je lub uszkodzili, mogą wymienić dokument w aplikacji. Jak podaje ministerstwo, usługa ta była dostępna w 2021 r., ale z powodu wojny i obaw o bezpieczeństwo część rejestrów była wyłączona. Obecnie zespół pracuje nad przywróceniem i usprawnieniem usługi.

„Usprawniamy usługę, aby można było wymienić prawo jazdy nie tylko z dowodem osobistym, ale także z paszportem zagranicznym, zezwolenie na pobyt stały lub czasowy dla cudzoziemców. Kolejną ważną aktualizacją jest to, że można otrzymać prawo jazdy w formacie digital first. To znaczy, że możesz używać tylko cyfrowego analogu bez plastikowej licencji. Lub, jeśli jest potrzeba, można zamówić i odebrać go w centrum serwisowym MSW” – dodaje Michajło Fedorow.

Odprawa celna samochodu

Aby umożliwić odprawę celną samochodów online, konieczna jest zmiana przepisów. Odpowiednia komisja Ukrainy przyjęła już nowe przepisy, a proces ich finalizacji trwa. Zmiany te nie tylko pomogą Ukraińcom zaoszczędzić pieniądze, ale także wyeliminować korupcję w urzędzie celnym.

„Cło będzie obliczane za pomocą nowego systemu, który całkowicie wyeliminuje czynnik ludzki. Do Diia trzeba będzie wprowadzić tylko trzy cechy: rok produkcji samochodu, typ silnika, jego pojemność lub moc. Następnie system automatycznie obliczy koszt odprawy celnej. W przeciwieństwie do obecnego wzoru, koszt samochodu nie będzie brany pod uwagę. Zatem ani celnicy, ani ludzie nie będą mogli tego nadużywać” – wyjaśnił minister.

Ukraińcy będą mogli również uzyskać zaświadczenie o niekaralności od policji.

instagram

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Instagram / mintsyfra.official
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom