Aplikacja „Dobre” pomaga Ukraińcom utrzymać kontakt z bliskimi pod okupacją. Jak działa?

Aplikacja „Dobre” pomaga Ukraińcom utrzymać kontakt z bliskimi pod okupacją. Jak działa?

Dodano: 
Telefon komórkowy w ręce
Telefon komórkowy w ręce Źródło: Shutterstock / Stock Rocket
Ministerstwo Integracji Ukrainy ogłosiło powstanie nowej aplikacji, która pozwala otrzymywać informacje o bliskich na terenach okupowanych, nawet przy słabym sygnale sieci. Jak z niej skorzystać?

Od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji w Ukrainę ponad milion osób żyło pod tymczasową okupacją. Wielu Ukraińców spotkało się z brakiem komunikacji i jakichkolwiek informacji o swoich krewnych i znajomych na terenach czasowo okupowanych przez wojska rosyjskie.

Po udanej kontrofensywie na Charków i wyzwoleniu Chersonia, za okupowane terytoria Ukrainy uznawane są Autonomiczna Republika Krymu, a także terytoria obwodów donieckiego i ługańskiego. Według szefa Donieckiej OAW Pawła Kyrylenki, tylko w tym regionie wciąż przebywa ponad 4 tys. osób, a utrzymanie z nimi kontaktu jest prawie niemożliwe ze względu na aktywne działania wojenne na linii frontu. Dlatego wolontariusze zainicjowali powstanie aplikacji „Dobre”, która pozwala ludziom śledzić status i stan najbliższych.

„Aplikacja »Dobre« pomoże Ci znaleźć informacje o Twoich krewnych z terenów okupowanych lub niebezpiecznych. Aplikacja działa nawet wtedy, gdy sygnał sieci operatora jest słaby. Program pozwala nie przeszkadzać im ciągłymi telefonami i pytaniami typu „Jak tam?”. Informacje te można uzyskać automatycznie i w każdej chwili” – czytamy na oficjalnym kanale Ministerstwa Integracji w Telegramie.

Jak działa aplikacja „Dobre”?

Po zainstalowaniu aplikacji na swoim telefonie, użytkownicy wybierają kontakty osób, do których będzie nadawany jego status. Korzystanie z aplikacji jest intuicyjne: gdy status jest »zielony«, oznacza to, że osobie nic się nie stało, a gdy jest »czerwony« – jest ona w niebezpieczeństwie i potrzebuje pomocy. W ten sam sposób użytkownik otrzymuje informacje od krewnych.

„Użytkownicy mogą ustawić okresy, w których będą otrzymywać powiadomienia o statusie swoich kontaktów. Jeśli nie zaktualizują swoich informacji w ustalonym przedziale czasowym, wszystkie kontakty otrzymają powiadomienie o możliwych problemach” – dodają.

Według twórców aplikacji, zautomatyzowane kontrole bezpieczeństwa oszczędzą czas i nerwy, a także „pomogą ci uciąć kilka minut spokojnej rozmowy, bo już wiesz najważniejsze – czy osoby, na których ci zależy, są bezpieczne”.

Aplikację można pobrać zarówno na Android jak i IOS.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Telegram / Minintegracija
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom