Obóz Gen.Camp. Stworzony, by przywrócić dzieciom radość życia

Obóz Gen.Camp. Stworzony, by przywrócić dzieciom radość życia

Dodano: 
Dzieci na obozie, zdjęcie ilustracyjne
Dzieci na obozie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / MIA Studio
Organizacja pozarządowa Gen.Ukrainian zorganizowała obóz rehabilitacyjny dla dzieci. Celem jest poprawa stanu zdrowia psychicznego ukraińskich dzieci, które ucierpiały przez wojnę.

Obóz zdrowotno-edukacyjny Gen.Camp zajmuje się rehabilitacją psychologiczną dzieci. Znajduje się we wschodniej Hiszpanii. Głównym celem obozu jest leczenie ukraińskich dzieci z traumą psychiczną z związku z wojną. Jak podaje strona internetowa obozu, leczenie dzieci jest bezpłatne i finansowane przez patronów obozu. Obóz wspiera też Pierwsza Dama Ukrainy, Olena Zełenska.

Program obozu Gen.Camp

Program edukacyjny obozu trwa 21 dni i obejmuje m. in. pracę w grupach, modelowanie sytuacyjne, gry edukacyjne itp. Grupy na obozie tworzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników. Zespół psychoterapeutów, nauczycieli i wychowawców pracuje zgodnie z państwowymi protokołami Ministerstwa Zdrowia i opracowuje oryginalne programy leczenia traumy dziecięcej, uwzględniając aktualne traumatyczne wydarzenia na Ukrainie. Istotnym wkładem jest także opracowanie autorskich programów leczenia i zaktualizowanych protokołów, które organizacja przekazuje do Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w celu dalszego leczenia dzieci na terenie całej Ukrainy.

Kto może wziąć udział w Gen.Camp?

Do obozu mogą dołączyć dzieci w wieku 7-11 lat, które mają wyraźne objawy urazu psychicznego spowodowanego wojną. Rodzice, którzy chcą żeby ich dzieci mogły dostać się na obóz, mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online. W kolejnym etapie kuratorzy projektu w celu doprecyzowania danych przeprowadzą wywiad z uczestnikami.

Przekazanie pomocy charytatywnej

Na stronie internetowej obozu ochotnicy mogą przekazać darowiznę i dołączyć do inicjatywy charytatywnej. Organizatorzy podkreślają, że wszystkie zebrane środki będą przeznaczone na działalność rehabilitacyjną oraz naukową, wsparcie dla dzieci oraz pomoc psychospołeczną dla ich rodziców.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: genukrainian.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom