Szczyt UE – Ukraina w Kijowie. Miliard euro przeznaczony na odbudowę kraju

Szczyt UE – Ukraina w Kijowie. Miliard euro przeznaczony na odbudowę kraju

Dodano: 
Wołodymyr Zełenski, Ursula von der Leyen oraz Charles Michel podczas 24. Szczytu UE–Ukraina w Kijowie
Wołodymyr Zełenski, Ursula von der Leyen oraz Charles Michel podczas 24. Szczytu UE–Ukraina w Kijowie Źródło: president.gov.ua
W Kijowie odbył się 24. Szczyt UE – Ukraina, w którym wzięli udział m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Omówiona została droga Ukrainy do członkostwa w UE, dostarczenie kraju większej ilości pomocy wojskowej i finansowej, pomoc Kijowowi w zaspokojeniu potrzeb energetycznych, a także wzmocnienie sankcji wobec Rosji oraz pociągnięcie rosyjskich przywódców do odpowiedzialności za prowadzenie krwawej wojny z państwem ukraińskim.

Dziesiąty pakiet sankcji wobec Rosji i miliard euro dla Ukrainy

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podczas szczytu podkreślił, że UE będzie nadal wywierać silną presję sankcyjną na Rosję. Zaznaczył też, że planuje się dziesiąty pakiet sankcji wobec wrogiego kraju. – Będziemy pracować razem z wami, aby zbudować nową, lepszą Ukrainę, ponieważ nie może być bezpiecznej i niepodległej Europy bez bezpiecznej i niepodległej Ukrainy – dodał Charles Michel.

W wyniku szczytu Komisja Europejska przeznaczyła 1 mld euro na zapewnienie szybkiej odbudowy szkół i szpitali w Ukrainie, a także powołała specjalny sekretariat. – Mamy już specjalny sekretariat, który pracuje i zaczyna koordynować procesy odbudowy, więc natychmiast możemy zacząć – zaznaczyła podczas szczytu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński podziękował członkom Parlamentu Europejskiego za wsparcie i pomoc wzmacniającą jedność państw europejskich w celu powstrzymania rosyjskiej agresji i ochrony wartości europejskich. Zaznaczył też, że osobnym tematem rozmów była dalsza integracja Ukrainy z Unią Europejską. – Po raz pierwszy nasze wspólne oświadczenie ze szczytu określa nasz zamiar rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do UE. Celem jest rozpoczęcie negocjacji już w tym roku – dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył również, że jednym z najważniejszych wyników szczytu zostało zatwierdzenie planu działań priorytetowych na kolejne parę lat, co sprawi, że Ukraina stanie się de facto członkiem Unii Europejskiej na poziomie sektorów gospodarczych.

Szefowa Komicji UE w Kijowie w przeddzień szczytu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von Der Leyen w czwartek przybyła do stolicy Ukrainy z 15-osobową delegacją komisarzy. O swojej wizycie szefowa UE poinformowała na Twitterze. – Dobrze być znowu w Kijowie, mój 4. raz od początku rosyjskiej inwazji. Tym razem z moim zespołem komisarzy. Jesteśmy tu razem, aby pokazać mocne wsparcie UE dla Ukrainy oraz jeszcze bardziej pogłębić naszą współpracę – zaznaczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

twitter

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom