Uchodźcy szukają schronienia za granicami Ukrainy. Jak uniknąć zagrożenia?

Uchodźcy szukają schronienia za granicami Ukrainy. Jak uniknąć zagrożenia?

Dodano: 
Handel ludźmi, zdjęcie ilustracyjne
Handel ludźmi, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / siam.pukkato
Ministerstwo Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy przekazało kilka wskazówek osobom, które poszukują schronienia poza ojczyzną. Resort przestrzegł przed działaniem organizacji przestępczych.

Ukraińcy, którzy poszukują schronienia za granicami ojczyzny, muszą mieć świadomość, że mogą stać się celem różnych organizacji przestępczych, w tym zajmujących się handlem ludźmi. Ministerstwo Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy na Telegramie udostępniło porady dla osób przebywających za granicą. Wskazano, jak uniknąć zagrożenia i niebezpiecznych sytuacji.

Wskazówki Ministerstwa Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy:

  • Nie oddawaj ważnych dokumentów nikomu poza osobami upoważnionymi do ich weryfikacji, wśród których są przedstawiciele służb: policji, straży granicznej, ambasady lub konsulatu. Funkcjonariusze i urzędnicy posiadają odpowiednie legitymacje, które potwierdzają sprawowane przez nich funkcje.
  • Pobierz aplikację mobilną Diia na swój smartfon w celu uzyskania dostępu do elektronicznych kopii następujących dokumentów: paszportu, prawa jazdy oraz legitymacji studenckiej.
  • Zrób kopię ważnych dokumentów i trzymaj je w innym miejscu niż oryginały. Możesz zapisać je również w tzw. internetowej chmurze.
  • Korzystaj tylko z oficjalnych źródeł informacji. Wiele krajów stworzyło dla Ukraińców specjalne strony/portale internetowe, a także infolinie w języku ukraińskim.
  • Miej przy sobie dane kontaktowe do ambasad i konsulatów Ukrainy w innych krajach.

Jeżeli straciłeś paszport za granicami Ukrainy lub został on przymusowo skonfiskowany, natychmiast skontaktuj się z konsulatem Ukrainy. Jeżeli znajdujesz się w niebezpieczeństwie, jak najszybciej poinformuj o swojej sytuacji lokalne służby ratunkowe. Numery telefonów, za pośrednictwem których można uzyskać pomoc w przypadku podejrzenia, że doszło do handlu ludźmi, są dostępne na stronie internetowej helpforukrainians.info.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Telegram / Ministerstwo Reintegracji Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom