Poznaj stolicę Polski z „Fajna Warszawa”. Ruszył projekt spacerów po ukraińsku

Poznaj stolicę Polski z „Fajna Warszawa”. Ruszył projekt spacerów po ukraińsku

Dodano: 
Warszawa, widok na Wisłe
Warszawa, widok na Wisłe Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Polski projekt zaprasza Ukraińców mieszkających w Warszawie na spacer i lepsze poznanie miasta, w którym mieszkają. Jak można poznać polską stolicę dzięki projektowi?

Jeśli niedawno przyjechaliście do stolicy Polski i nadal nie wiecie, gdzie spędzić wolny czas i jakie miejsca odwiedzić, projekt Fajna Warszawa ma za zadanie wam pomóc. I nie trzeba się tu urodzić, by poznać miasto i poczuć się w nim jak u siebie, bo Warszawa zawsze ciepło wita przybyszów. To właśnie tutaj Ukraińcy i nie tylko, mogą znaleźć najwięcej wszystkiego: ludzi, budynków, transportu, kawiarni, sklepów, restauracji, instytucji kulturalnych. Na szczęście jest też dużo zieleni, parków i miejsc, gdzie można usiąść i nabrać sił, poczytać książkę, zwiedzić wystawę, posłuchać muzyki, poznać i pokochać architekturę Warszawy.

W czym pomaga projekt Fajna Warszawa?

Według strony internetowej projektu, pojawienie się ukraińskiej młodzieży w Warszawie znacznie „odmłodziło” ulice stolicy. Dlatego w ramach projektu postawiono sobie za cel przybliżenie nowym mieszkańcom stolicy poprzez stworzenie strony.

Fajna Warszawa to strona internetowa z 12 trasami spacerowymi, łatwą nawigacją na mapach Google oraz opisami tras w plikach, które można łatwo wydrukować na domowych drukarkach.

Każda z 12 map zawiera krótkie opisy ciekawych i popularnych miejsc w Warszawie, takich jak parki i tereny zielone, w których można odpocząć lub spędzić czas, możliwości, jakie dają bulwary nad Wisłą, ciekawe instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej, instytucje kultury z bogatym programem wystaw i spotkań, szczególnie ciekawa architektura, miejsca do uprawiania sportów miejskich. Strona zaprasza na spacer m.in. po centrum miasta, Pradze, Woli, Saskiej Kępie, Żółiborzu, Mokotowie.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Fajna Warszawa
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom