„Stereo by mono”. Ukraiński Monobank wkrótce pojawi się w Polsce

„Stereo by mono”. Ukraiński Monobank wkrótce pojawi się w Polsce

Dodano: 
Bankowość internetowa, zdjęcie ilustracyjne
Bankowość internetowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / Anna Shvets
Współzałożyciel ukraińskiego banku Monobank zapowiedział wejście na polski rynek na początku 2023 roku. „Nie możemy się doczekać, żeby zaskoczyć Polaków ukraińskim poziomem usług bankowych” – powiedział Gorochowski.

Rankiem 18 stycznia współzałożyciel Monobanku Oleg Gorochowski ogłosił na swoim oficjalnym kanale Telegram, że ukraiński bank cyfrowy wszedł na rynek europejski, a mianowicie uruchomił w Polsce projekt „Stereo by mono”.

„Zaczynamy polską historię”

Cyfrowy bank ma ruszyć do kwietnia 2023 roku. Według Gorochowsk'ego, umowa z bankiem partnerskim w Polsce została już podpisana, ale nazwa banku partnerskiego jeszcze nie została ujawniona. „Rozpoczynamy polską opowieść. I wierzymy, że będzie to dobry przykład ukraińskiej ekspansji na Zachód” – napisał na Telegramie Oleg Gorochowski.

„Według różnych ocen, w Polsce przebywa około 3 milionów Ukraińców. Liczymy przede wszystkim na nich, ale oczywiście bardzo chętnie powitamy także Polaków. Nie możemy się doczekać, aby zaskoczyć ich ukraińskim poziomem obsługi bankowej” – dodał.

instagram

Proces rejestracji i korzyści bankowe

Do rejestracji potrzebny będzie PESEL. Według właścicieli, wielu Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju, narzeka na europejskie banki i długie biurokratyczne procesy wydawania kart. Dlatego przedstawiciele Monobanku chcą „dać Ukraińcom to, czego brakuje im w Europie”, a dokładnie:

  • komunikację w języku ukraińskim;
  • zdalną rejestrację za pośrednictwem Diia;
  • całodobowe i ludzkie wsparcie na komunikatorach;
  • wygodne transfery między kartami;
  • bezpośrednie wygodne płatności za różne usługi w Polsce i w Ukrainie (telefon komórkowy, parkowanie itp.);
  • darmowe transfery w Ukrainę.
„Przelewy z Polski w Ukrainę są jednym z największych kanałów napływu walut obcych do ukraińskiej gospodarki. Chcemy udostępnić Ukraińcom wygodne i darmowe narzędzie do wykonywania przelewów w Ukrainę” – czytamy na kanale.

Gorochowski zauważył, że rozpoczęła się już wstępna rejestracja na karty. Aby zostać jednym z pierwszych użytkowników Monobanku w Polsce, wystarczy wypełnić wniosek online.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Telegram / oficjalny Telegram Olega Grochowskiego
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom