Jedną czwartą zagranicznego biznesu w Polsce otworzyli Ukraińcy. Wyniki badania

Jedną czwartą zagranicznego biznesu w Polsce otworzyli Ukraińcy. Wyniki badania

Dodano: 
Spotkanie przedsiębiorców
Spotkanie przedsiębiorców Źródło: Shutterstock / Freedomz
Czy rok 2022 może stać się rekordowy pod względem liczby zarejestrowanych spółek z ukraińskim kapitałem? Po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, w Polsce schronienie znalazło około 1 mln uchodźców. To z kolei zwiększyło liczbę ukraińskich firm w Polsce, a także wpłynęło na tworzenie nowych struktur biznesowych. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował wyniki badań.

Polski Instytut Ekonomiczny, który jest państwowym think tankiem ekonomicznym, opublikował nowe opracowanie „Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 roku”. Głównym tematem opracowania jest wzrost liczby ukraińskich przedsiębiorców z ukraińskim kapitałem na polskim rynku.

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku w Polsce zarejestrowano 3,6 tys. spółek z ukraińskim kapitałem, a także 10,2 tys. jednoosobowych firm, czyli indywidualnych przedsiębiorców. To 41 proc. wszystkich zagranicznych organizacji powstałych w Polsce w 2022 roku. W sumie jest to 24 tys. firm z kapitałem ukraińskim w Polsce, co ogólnie stanowi jedną czwartą całego biznesu zagranicznego. „Według dostępnych danych, rok 2022 może stać się rekordowy pod względem liczby zarejestrowanych spółek z ukraińskim kapitałem”– czytamy w opracowaniu.

Jakie obszary wybierają Ukraińcy do prowadzenia biznesu w Polsce?

„Od stycznia do września 2022 roku 45 proc. nowo zarejestrowanych spółek z kapitałem zagranicznym to spółki z kapitałem ukraińskim, co stanowi 7 proc. ogólnej liczby spółek zarejestrowanych w Polsce, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym” – mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik Zespołu Prognoz Gospodarczych.

Większość nowo powstałych ukraińskich firm działa w obszarze handlu i budownictwa:

 • handel – 22 proc.;
 • budowa – 19 proc.;
 • transport i gospodarka magazynowa – 14 proc;
 • administracja i wsparcie – 11 proc;
 • informacja i komunikacja – 7 proc.;
 • produkcja przemysłowa – 6 proc;
 • sektor usług – 5 proc.;
 • inne organizacje – 16 proc..

Jednak największą dominującą grupą jest forma jednoosobowej działalności gospodarczej. a w okresie styczeń–wrzesień 2022 roku powstało ich 10 207. Największy wzrost m/m aktywnych firm jednoosobowych, które otworzyły się miał miejsce w kwietniu, kiedy ich liczba wzrosła prawie trzykrotnie w porównaniu do marca. Na koniec III kwartału 2022 roku liczba ukraińskich firm zarejestrowanych w CEIDG była prawie dwunastokrotnie wyższa niż w lutym.

Wśród dominujących branż wybieranych przez Ukraińców na jednoosobową działalność gospodarczą są m.in.

 • budowa – 24 proc.;
 • informacja i komunikacja – 16 proc.;
 • sektor usług – 14 proc.;
 • handel – 9 proc.;
 • transport i gospodarka magazynowa – 7 proc.;
 • przetwórstwo przemysłowe – 7 proc.;
 • administracja i wsparcie – 6 proc.;
 • zakwaterowanie i gastronomia – 5 proc.;
 • działalność zawodowa, naukowa i techniczna – 5 proc.;
 • inne – 7 proc.

Czy po wojnie ukraińskie firmy zostaną w Polsce?

Najsilniejszym motywem rozpoczęcia działalności gospodarczej wśród Ukraińców była potrzeba zapewnienia bytu sobie i rodzinie, ta grupa osób stanowiła 75 proc. Drugą znaczącą grupę, czyli 63 proc., stanowiły osoby, którym Polska jest bliska kulturowo i komunikacja językowa jest łatwiejsza. Zdaniem 66 proc. respondentów, biznes w Polsce będzie kontynuowany niezależnie od sytuacji na Ukrainie. Tylko 4 proc. badanych firm zamierza zaprzestać działalności w Polsce i wrócić na Ukrainę, gdy tylko sytuacja na to pozwoli.

„Koniec wojny raczej nie będzie oznaczał masowego zamykania lub przenoszenia działalności gospodarczej do Ukrainy.(...) Większość respondentów zamierza kontynuować działalność w Polsce i rozwijać współpracę z polskimi partnerami. Ukraińscy przedsiębiorcy w Polsce również chcą uczestniczyć w przyszłej odbudowie Ukrainy” – napisała w opracowaniu Katarzyna Dębkowska.

Czytaj też:
Ruszyła nowa platforma dla ukraińskich przedsiębiorców. „Eksport stał się niezbędny do przetrwania”

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom