60 wagonów metra z Warszawy. Rezultat pierwszej wizyty prezydenta Warszawy w stolicy Ukrainy

60 wagonów metra z Warszawy. Rezultat pierwszej wizyty prezydenta Warszawy w stolicy Ukrainy

Dodano: 
W stolicy Ukrainy spotkali się Witalij Kliczko, mer Kijowa i mer Warszawy Rafał Trzaskowski
W stolicy Ukrainy spotkali się Witalij Kliczko, mer Kijowa i mer Warszawy Rafał Trzaskowski Źródło: Twitter / Rafał Trzaskowski
11 stycznia w Kijowie odbyło się spotkanie burmistrzów czterech europejskich stolic: Praga, Budapeszt, Bratysława i Warszawa. Podczas spotkania Witalij Kliczko i Rafał Trzaskowski podpisali ważny list o współpracy – „Solidarność samorządów w działaniu”.

11 stycznia odbyło się spotkanie burmistrzów europejskich stolic, które są członkami „Porozumienia Wolnych Miast”. Pakt Wolnych Miast to otwarty i postępowy sojusz miejski zainicjowany w 2019 roku przez burmistrzów Warszawy, Budapesztu, Pragi i Bratysławy. Miasta europejskie współpracują w obronie demokracji, zwalczając korupcję i populizm, broniąc prawa i uprawnień samorządów oraz nawiązując skuteczną współpracę z rządami krajowymi. Realizują również wspólne inicjatywy i projekty dostosowane do potrzeb poszczególnych miast.

Wraz z burmistrzami Pragi, Budapesztu i Bratysławy do Kijowa przybył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, po raz pierwszy od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji. W stolicy Ukrainy przyjął go Witalij Kliczko, mer Kijowa.

Co Kijów dostanie od Warszawy?

Podczas spotkania burmistrzowie podpisali ważny list w sprawie współpracy między metrem w Kijowie i Warszawie oraz przekazania 60 wagonów metra do Kijowa. „Solidarność samorządów w działaniu. Od początku rosyjskiej agresji wspieramy naszych ukraińskich przyjaciół” – napisał w swoim poście prezydent Warszawy.

twitter

Kijowska Administracja Państwowa podziękowała za wsparcie ze strony polskiej i przypomniała, że Warszawa stała się centrum logistycznym w przekazywaniu do Kijowa pomocy humanitarnej z innych miast i krajów europejskich.

„Musimy powiedzieć szczerze – to jest ludobójstwo”

Oprócz spotkań i porozumień, przywódcy europejskich stolic odwiedzili także miejsca zniszczeń infrastruktury cywilnej i krytycznej. „Byliśmy pod wrażeniem. Witalij pokazał nam, co się dzieje w mieście. Pokazał nam zniszczone domy, miejsca, gdzie Rosjanie próbowali zniszczyć infrastrukturę krytyczną, gdzie zginęli ludzie. To jest strzelanie na oślep, pociski trafiają w ludność cywilną. Muszę powiedzieć szczerze – to jest ludobójstwo” – skomentował to, co zobaczył, prezydent Warszawy.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Administracja Państwowa Miasta Kijowa; Urząd m.st. Warszawy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom