Spotkanie trzech prezydentów we Lwowie. Ciężka broń dla Ukrainy

Spotkanie trzech prezydentów we Lwowie. Ciężka broń dla Ukrainy

Dodano: 
Trójkąt Lubelski. Spotkanie trzech prezydentów we Lwowie
Trójkąt Lubelski. Spotkanie trzech prezydentów we Lwowie Źródło:Instagram / prezydent_pl
We Lwowie odbyło się spotkanie prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy. – Dobrze wiemy, czym jest okupacja rosyjska, bo przez wiele lat nie mieliśmy własnej państwowości z powodu Rosji – mówił Andrzej Duda.

11 stycznia we Lwowie odbyło się spotkanie trzech prezydentów: Wołodymyra Zełenskiego, Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausėdy. Według prezydenta Ukrainy, głównym celem spotkania w formacie Trójkąta Lubelskiego było podpisanie nowych warunków przekazania Ukrainie nowej broni oraz omówienie kwestii bezpieczeństwa.

Poinformowałem naszych przyjaciół o sytuacji na froncie i przygotowaniach Rosji do nowej eskalacji na froncie. Wiemy, na co się przygotować, co szykuje państwo terrorystyczne. Odpowiemy. Właśnie teraz robimy wszystko, aby każda nowa eskalacja przybliżała koniec państwa terrorystycznego – powiedział w swoim wystąpieniu Wołodymyr Zełenski.

Główne tematy konferencji

Strony omówiły współpracę w zakresie ochrony infrastruktury energetycznej oraz proces integracji i przystąpienia Ukrainy do wspólnoty europejskiej. Szef państwa podkreślił, że Ukraina ma pełne poparcie polskich i litewskich przyjaciół na drodze integracji z NATO i oczekuje na wymierne postępy w tym kierunku podczas wileńskiego szczytu Sojuszu w lipcu 2023 roku.

Ta agresja musi zostać zatrzymana. To jedno z największych wyzwań dla całego wolnego świata. Wszystkie państwa NATO muszą Ukrainę wspierać. My widzimy tę wojnę na własne oczy. Ukraina nie obroni się bez naszego wsparcia– podkreślił Andrzej Duda podczas konferencji we Lwowie.

Prezydent Litwy potwierdził również, że jego kraj wspiera Ukrainę w drodze do uzyskania statusu kandydata do UE. – Dziś musimy uznać, że wojna trwa i naruszana jest integralność terytorialna Ukrainy. Po pierwsze, należy przywrócić integralność terytorialną Ukrainy. Jednak członkostwo Ukrainy w NATO nie może być zdjęte z agendy – powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

„Aby siły zbrojne mogły skutecznie bronić Ukrainy, potrzebują nowoczesnej broni”

Głównym tematem i niezwykłym aspektem konferencji dla strony ukraińskiej było podpisanie dokumentu o przekazaniu czołgów Leopard w ramach międzynarodowej koalicji.

Dobrze wiemy, czym jest rosyjska okupacja, bo przez wiele lat nie mieliśmy własnej państwowości z powodu Rosji. Byliśmy kilka razy pod rosyjską okupacją, więc w przyszłości będziemy nadal wspierać Ukrainę i udzielać jej niezbędnej pomocy. Będziemy nadal dostarczać broń na Ukrainę – powiedział prezydent Polski.

Według prezydenta Andrzeja Dudy, rząd podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie wsparcia wojskowego. Dlatego międzynarodowa koalicja zapewni kompanię czołgów Leopard do walki z rosyjskimi okupantami. – Aby siły zbrojne mogły skutecznie bronić Ukrainy, potrzebują nowoczesnej broni. I ta broń powinna być przekazana Ukrainie – dodał Duda.

twittertwitter
Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom