Jakich specjalistów szukają w Polsce? Wyniki raportu

Jakich specjalistów szukają w Polsce? Wyniki raportu

Dodano: 
Praca na magazynie
Praca na magazynie Źródło: Shutterstock / 1st footage
W Polsce w 2023 roku lista zawodów deficytowych została zmniejszona, ale niedobór kadr nadal istnieje. Na liście nowego krajowego raportu znalazło się 27 zawodów, dla których najtrudniej jest znaleźć dobrych specjalistów. Podpowiadamy, kogo Polska potrzebuje najbardziej.

Jak wynika z ogólnopolskiego raportu Barometru Zawodów, do najbardziej poszukiwanych zawodów należą kierowcy ciężarówek, psycholodzy, pielęgniarki, położne i inni. Lista najbardziej deficytowych zawodów w 2023 roku zmniejszyła się z 30 pozycji do 27, zabrakło na niej w tym roku: piekarzy, stolarzy i cieśli.

Kim są najbardziej potrzebni specjaliści w Polsce?

Najbardziej deficytową grupą zawodową w Polsce w 2023 roku są kierowcy ciężarówek. Tych specjalistów brakuje niemal w całym kraju. Drugim zawodem są pielęgniarki i położne, brakuje ich w 253 powiatach.

Aby pracować jako pielęgniarka w Polsce, należy posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej oraz uzyskać zezwolenie na pracę w placówkach medycznych w Polsce. Dla Ukraińców, którzy przybyli po 24 lutego 2022 roku, droga do uzyskania zezwolenia jest jeszcze prostsza. A usługa przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce jest bezpłatna.

Koronawirus wciąż ma swoje konsekwencje wśród Polaków, także w zdrowiu psychicznym. Efektem post-pandemicznego kryzysu zdrowia psychicznego jest brak nowych pracowników w dziedzinie psychologii i psychoterapii. Teraz tę sytuację dodatkowo pogarsza wojna w Ukrainie i kryzys gospodarczy. W 2023 roku niedobór kadr w tej dziedzinie przewidywany jest w 260 powiatach.

Jakie specjalności również znajdują się w zestawieniu?

Na liście 27 zawodów poszukiwanych w Polsce znaleźli się również inni specjaliści, m.in.:

 • Budowniczy
 • Dekarze
 • Elektrycy i elektromechanicy
 • Fizjoterapeuci i masażyści
 • Kierowcy autobusów
 • Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników
 • Kucharze
 • Lekarze
 • Pracownicy magazynowi
 • Mechanicy samochodowi
 • Ślusarze
 • Murarze i tynkarze
 • Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
 • Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
 • Nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • Nauczyciele szkół specjalnych i klas integracyjnych
 • Operatorzy i mechanicy maszyn do robót ziemnych
 • Operatorzy maszyn do cięcia
 • Pracownicy opiekujący się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi
 • Pielęgniarki i położne
 • Pracownicy działu księgowości
 • Pracownicy robót wykończeniowych na budowie
 • Psychologowie i psychoterapeuci
 • Niezależni księgowi
 • Spawacze
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Raport krajowy Barometru Zawodów
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom