Święto Trzech Króli. Jak obchodzą je Polacy?

Święto Trzech Króli. Jak obchodzą je Polacy?

Dodano: 
Święto Trzech Króli w Warszawie
Święto Trzech Króli w Warszawie Źródło: Shutterstock / Stanislaw Tokarski
Podczas gdy w Ukrainie prawosławni obywatele zaczynają świętować Boże Narodzenie, w Polsce 6 stycznia w Kościele katolickim obchodzone jest Święto Trzech Króli. Przedstawiamy garść najważniejszych informacji.

Objawienie Pańskie, które jest potocznie nazywane Świętem Trzech Króli, w Kościele katolickim jest obchodzone 6 stycznia. Tego dnia ulicami polskich miast przechodzi tzw. Orszak Trzech Króli, czyli uliczne jasełka, w czasie których aktorzy, dorośli oraz dzieci zmierzają do przygotowanego wcześniej miejsca, które symbolizuje stajenkę, aby pokłonić się Jezusowi. Królowie zanoszą Dzieciątku dary, a zgromadzeni śpiewają kolędy. Polacy chętnie biorą udział w tego typu wydarzeniach. Wielu z nich przygotowuje na ten dzień specjalne stroje.

Kacper, Melchior i Baltazar: historia święta

Symbolem Święta Trzech Króli jest historia z Ewangelii świętego Mateusza, która opisuje wydarzenie, gdy trzech mędrców ze Wschodu – Kacper, Melchior i Baltazar – podążało za gwiazdą betlejemską, aby odnaleźć Jezusa i oddać mu hołd, wręczając dary. Królowie podarowali Jezusowi kadzidło (symbol godności kapłańskiej), złoto (symbol godności królewskiej i bogactwa) oraz mirrę (symbol proroctwa i ofiary Chrystusa na przebłaganie za grzechy ludzkości).

„Christus Mansionem Benedicat”

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem nakazanym, a co za tym idzie, wierni muszą tego dnia uczestniczyć we mszy świętej. Świadome i dobrowolne opuszczenie liturgii tego dnia jest grzechem, chyba że jest spowodowane poważną przyczyną (np. chorobą) lub uzyskano odpowiednią dyspensę. Wierni mają obowiązek, żeby tego dnia powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Podczas nabożeństwa kapłani święcą kadzidło i kredę, którą parafianie później piszą skrót „C + M + B” na drzwiach swoich domów. Litery te są skrótem łacińskiego zwrotu „Christus Mansionem Benedicat”, który oznacza: „Niech Chrystus błogosławi ten dom”. Na wielu drzwiach pojawia się jednak napis: „K+M+B" oraz data. Jest to nawiązanie do imion wspomnianych trzech mędrców.

6 stycznia: dzień wolny w Polsce

Pod koniec 2010 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która na nowo, po ponad 50 latach, ustanowiła 6 stycznia dniem wolnym od pracy. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2011 roku. 6 stycznia nie odbywają się także lekcje w placówkach edukacyjnych. Zamknięte są również wszystkie duże sklepy, a zakupy można zrobić m.in. na stacjach benzynowych, w sklepach osiedlowych, w których klientów obsługują właściciele lub sklepach działających na zasadzie franczyzy.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Wikipedia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom