Kijowski Uniwersytet Narodowy zbiera fundusze na odbudowę

Kijowski Uniwersytet Narodowy zbiera fundusze na odbudowę

Dodano: 
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki uszkodzony przez rosyjski pocisk
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki uszkodzony przez rosyjski pocisk Źródło: Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki
Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie znacznie ucierpiał w wyniku ataku rakietowego, który przeprowadzili rosyjscy okupanci. Rozpoczęto zbiórkę na rzecz odbudowy uczelni.

Budynki kampusu Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie zostały znacznie uszkodzone w wyniku ataku, który rosyjskie wojsko przeprowadziło na terenie Ukrainy 31 grudnia 2022 roku. Służba prasowa uczelni poinformowała, że poważnie zniszczenia są zauważalne w budynkach Instytutu Biologii i Medycyny, Wydziałów Psychologii, Socjologii, Informatyki i Cybernetyki, Radiofizyki, Elektroniki, Mechaniki, Matematyki i Geografii, Katedry Fizyki Jądrowej, kompleksu kriogenicznego Wydziału Fizyki, kompleksu sportowego oraz niektóre akademiki.

Zbiórka charytatywna

Przekazać wsparcie, a co za tym idzie pomóc, może każdy. Ochotnicy mogą dołączyć się do zbiórki na rzecz odbudowy uczelni. Wpłatę można dokonać za pośrednictwem strony internetowej. Ważne! Jako cel wpłaty należy wpisać: pomoc charytatywna na odbudowę budynków, które zostały zniszczone w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego.

Galeria:
Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w wyniku uderzenia rosyjskiego pocisku

Uniwersytet namierzony po raz drugi

To już drugi raz, kiedy Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki stał się celem Rosjan. 10 października placówka edukacyjna ucierpiała po zmasowanym ataku rakietowym okupantów na Kijów. Uszkodzone wówczas zostały budynki głównego kampusu uniwersytetu, Instytutu Filologicznego, Biblioteki Naukowej im. M. Maksymowicza, Wydziału Chemii, a także szklarnia Ogrodu Botanicznego im. Fomina.

Dzięki pomocy finansowej krajów-partnerów oraz ludzi dobrej woli z całego świata, ukraińskim władzom udało się zamontować nowe okna w uszkodzonych budynkach. Tym razem szkody są kilkakrotnie większe.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: vechirniy.kyiv.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom