Paczka za 6 dolarów. Ukrposhta obniża taryfy za wysyłkę

Paczka za 6 dolarów. Ukrposhta obniża taryfy za wysyłkę

Dodano: 
Ukraińska instytucja usług pocztowych Ukrposhta
Ukraińska instytucja usług pocztowych Ukrposhta Źródło: Shutterstock / Real_life_photo
Od 1 stycznia Ukrposhta znacznie obniża ceny za wysyłkę paczek z Ukrainy do Polski. Poinformował o tym dyrektor generalny Ukrposhty Ihor Smilianskyi.

Największa ukraińska sieć usług pocztowych Ukrposhta kontynuuje współpracę z Pocztą Polską. Na początku nowego 2023 roku firma oficjalnie postanowiła obniżyć o 75% taryfy za wysyłkę paczek do Polski.

– Podpisałem zarządzenie o obniżeniu taryf na wysyłanie paczek do Polski poprzez usługę EMS Ukrposhta o 75% zaczynając od 1 stycznia. Paczka do 1 kilograma będzie kosztowała około 6 dolarów (240 hrywien). Będzie można ją wysłać do niemal każdego oddziału Poczty Polskiej. Czas dostawy będzie wynosił od 7 do 14 dni – poinformował dyrektor generalny Ukrposhty Ihor Smilianskyi.

Według dyrektora generalnego Ukrposhty, obniżone taryfy dla paczek pozwolą większej liczbie Ukraińców zadowolić swoich krewnych prezentami z domu w tym świątecznym okresie zimowym. Pozwoli to też ukraińskim przedsiębiorcom aktywnie promować sprzedaż ukraińskich produktów za granicę.

Usługa EMS. Jak to działa?

Wysyłke paczki z Ukrainy do Polski można zrealizować za pomocą międzynarodowej usługi ekspresowej – EMS (Express Mail Service). Serwis zajmuje się dostarczaniem paczek i ich przetwarzaniem w kolejności priorytetowej w krajach wyjścia i przeznaczenia. Usługa jest dostępna w wydziałach Ukrposhta od 1 kwietnia 2020 r.

Poczta Polska wspiera Ukrainę

Poczta Polska od początku wojny udziela Ukrainie znaczącego wsparcia. Od początku roku z Polski do Ukrainy trafiło ponad 640 ton przesyłek importowych oraz 150 ton bezpłatnych przesyłek. Ponadto Poczta Polska zapewniła możliwość bezpłatnego nadawania w określonym czasie paczek humanitarnych o wadze do 20 kg, zapewniła obsługę logistyczną akcji na rzecz ukraińskich uczniów oraz uczestniczyła w transporcie pomocy humanitarnej.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Ukrposhta
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom