„Light up Christmas for Ukraine”. Jak pomóc Ukraińcom przed świętami?

„Light up Christmas for Ukraine”. Jak pomóc Ukraińcom przed świętami?

Dodano: 
Zrzut ekranu z filmiku „Light up Christmas for Ukraine”,
Zrzut ekranu z filmiku „Light up Christmas for Ukraine”, Źródło: UNITED24
Z poparciem Prezydenta Ukrainy ruszyła akcja charytatywna „Light up Christmas for Ukraine”, której głównym celem jest zebranie środków na generatory dla szpitali i uratowanie życia tysiącom ludzi w Ukrainie.

Przy wsparciu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego uruchomiono platformę UNITED24, która pozwala bezpośrednio pomagać Ukraińcom w walce z rosyjskimi najeźdźcami i przekazywać datki na potrzeby wojska i ludności cywilnej.

Przed świętami za jej pośrednictwem ogłoszono zbiórkę charytatywną, zorganizowaną w ramach wspólnej inicjatywy narodowej ukraińskiej platformy fundraisingowej wraz z firmą Parimatch. Głównym celem kampanii jest zebranie 500 000 tysięcy euro na 50 generatorów dla szpitali w Ukrainie, które pomogą uratować życie tysiącom ludzi w tej trudnej i mroźnej zimie.

Światło pokona ciemność

„Światło pokona ciemność. Każdy dzień każdego Ukraińca zaczyna się i kończy tymi słowami. Dziś walczymy o wolność, zdrowie i życie ludzi, mimo zakrojonej na szeroką skalę agresji Rosji, która w ostatnich miesiącach z premedytacją niszczy system energetyczny Ukrainy”– mówią organizatorzy.

Możesz dokonać bezpośredniej darowizny na oficjalnej platformie skrzynki darczyńców. Nawet niewielka wpłata pomoże Ukraińcom przetrwać tę srogą zimę.

Od początku akcji do 13 grudnia, 200 osób przekazało już pieniądze na generatory dla Ukrainy. W ten sposób udało się zebrać 118.790,04 € z 500.000, z czego 100.000 zostało przekazane przez Parimatch pierwszego dnia. Na stronie można śledzić zebraną kwotę i komentarze darczyńców. „Przyszłość Ukrainy będzie jasna i radosna! W międzyczasie”... – napisał Allie w komentarzu pod swoim datkiem.

„My, Ukraińcy, czujemy i doceniamy Wasze wsparcie. Widzimy rzeczy znaczące i wartości ludzkie takie jak prawda, uczciwość, miłość i pokój. Z Waszą pomocą kontynuujemy naszą walkę o wolność razem z całym narodem ukraińskim” – dziękują przedstawiciele platformy UNITED24.

Uczyń cud – rozświetl Święta dla Ukraińców!

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: UNITED24
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom