Każdy może pomóc dzieciom z Polski i Ukrainy. A przy okazji dobrze zjeść!

Każdy może pomóc dzieciom z Polski i Ukrainy. A przy okazji dobrze zjeść!

Dodano: 
Restauracja, kelner z daniem
Restauracja, kelner z daniem Źródło: Shutterstock / Drazen Zigic
W piątek 9 grudnia właściciele kawiarni, restauracji i barów przekażą 10 procent swoich dziennych dochodów na pomoc psychologiczną i dożywianie dzieci. „Każdy z nas może pomóc, przychodząc lub zamawiając posiłek w tym dniu z lokali gastronomicznych biorących udział w akcji” – piszą organizatorzy akcji.

W piątek 9 grudnia odbywa się „Świąteczny Stół Pajacyka 2022”. Każdy z nas może włączyć się w akcję charytatywną i pomóc ukraińskim i polskim dzieciom w uzyskaniu niezbędnej terapii psychologicznej, a także w zapewnieniu im pożywienia.

W tym dniu właściciele biznesów związanych z gastronomią przekażą 10 procent dzisiejszego dochodu na cele charytatywne. W akcję może włączyć się każdy – wystarczy przyjść i zamówić posiłek w jednym z lokali biorących udział w akcji.

„To wyjątkowa okazja, by wesprzeć ważny cel – tu każdy zakupiony posiłek przekłada się na realną pomoc. W zeszłym roku udział w akcji wzięło prawie pół tysiąca lokali z Polski i zagranicy, dzięki czemu udało się zgromadzić ponad 136 tysięcy zł”– informują organizatorzy.

Jakie restauracje wspierają akcję?

Na lokalach, które biorą udział w akcji, znajdziemy plakat „Świąteczny Stół Pajacyka 2022”. Są wśród nich kawiarnie, bary, piekarnie, restauracje rodzinne, ale też punkty dużych sieci gastronomicznych. „Udział biorą też, jak co roku, punkty Wild Bean Cafe przy stacjach BP, jak i lodziarnie Grycan czy sieć Piekarnio-Cukierni Natura” – komentują organizatorzy. Łącznie w akcję zaangażowało się 610 lokali z Polski i jeden z Luksemburga.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, a także na jedzenia dla nich. W tym roku akcja przybiera inną skalę, bo dzieci potrzebujących pomocy jest więcej. „W tym roku cel jest szczególny – w związku z wojną w Ukrainie wzrosły potrzeby w polskich szkołach i świetlicach, do których od 24 lutego br. uczęszczają także dzieci uciekające przed konfliktem zbrojnym. Dlatego pomoc w ramach programu „Pajacyk” obejmuje wszystkie dzieci, niezależnie od ich obywatelstwa” – zaznaczają organizatorzy.

W internecie znaleźć można pełną listę restauracji współpracujących z „Pajacyk 2022".

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Polska Akcja Humanitarna
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom