Wołodymyr Zełenski z prestiżowym wyróżnieniem. „Zelektryzował świat”

Wołodymyr Zełenski z prestiżowym wyróżnieniem. „Zelektryzował świat”

Dodano: 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: Facebook / Wołowymyr Zełenski
Magazyn „Time” uznał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za Człowieka Roku 2022. Wyróżniono również „ducha Ukrainy”.

Od początku rozpętanej przez Rosję wojny Wołodymyr Zełenski stanowi wzór heroicznej walki i odporności dla całego świata. Magazyn „Time" uznał ukraińskiego prezydenta za Człowieka Roku 2022. Wraz z Zełenskim wspomnianym tytułem został wyróżniony „duch Ukrainy”. Magazyn „Time” podkreślił, że wybór tegorocznego laureata był „jednoznaczny" jak nigdy dotąd.

„Niezależnie od tego, czy bitwa o Ukrainę napełnia nas nadzieją czy strachem, Wołodymyr Zełenski zelektryzował świat w sposób, jakiego nie widzieliśmy od dziesięcioleci” – czytamy.

Wołodymyr Zełenski Człowiekiem Roku 2022 magazynu „Time”

Według wspomnianego źródła Wołodymyr Zełenski swoim przykładem pokazuje, że odwaga może być równie zaraźliwa, jak i strach. Ukraiński prezydent został nagrodzony za to, że zachęca ludzi do jednoczenia się w obronie wolności.

„Od jego pierwszego 40-sekundowego posta na Instagramie z 25 lutego – pokazującego, że jego gabinet i społeczeństwo obywatelskie są nienaruszone i na swoim miejscu – po codzienne przemówienia wygłaszane zdalnie w parlamentach, Banku Światowym i na rozdaniu nagród Grammy, prezydent Ukrainy był wszędzie. Jego ofensywa informacyjna zmieniła system geopolityczny, wywołując falę działań, która przetoczyła się przez cały świat” – czytamy w magazynie.

twitter

„Duch Ukrainy”

Magazyn „Time” docenił także „ducha Ukrainy, ucieleśnionego przez niezliczone osoby w kraju i poza nim”. W tym kontekście wspomniano m.in. o kucharzu Jewheniju Kłopotenko, który dostarczał uchodźcom darmowe posiłki oraz o lekarce Julii Pajewskiej, która leczyła rannych cywilów w oblężonym Mariupolu. Na okładce magazynu obok Zełenskiego, widzimy też zwykłych mieszkańców Ukrainy, otoczonych ukraińskimi flagami i słonecznikami.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom