Kiedy w Polsce zaczynają się ferie zimowe? Terminarz dla 16 województw

Kiedy w Polsce zaczynają się ferie zimowe? Terminarz dla 16 województw

Dodano: 
Ferie zimowe. Rodzina spędza razem czas w lesie
Ferie zimowe. Rodzina spędza razem czas w lesie Źródło: Shutterstock / Ground Picture
Już niedługo rozpoczną się długo oczekiwane przez uczniów ferie zimowe. W poszczególnych województwach Polski przerwa zimowa jest w różnych terminach. Dowiedz się, kiedy rozpoczynają się ferie dla dzieci, aby zaplanować swój urlop i wybrać się na zimowe wakacje z dziećmi.

Ferie zimowe – to dni wolne od szkoły, które trwają dwa tygodnie. Od 2003 roku we wszystkich regionach Polski ferie zimowe odbywają się w różnych terminach. A terminy ferii zimowych ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki RP.

Terminy zawsze zmieniają się cyklicznie, więc jeśli jednego roku region miał ferie w drugiej połowie stycznia, to w kolejnym roku ferie rozpoczną się w pierwszej połowie lutego.

Dlaczego ferie zimowe w Polsce odbywają się w różnych terminach?

Polski rząd zmienił zasady dotyczące ferii zimowych w roku szkolnym 2003/2004. Zrobiono to, aby zminimalizować problemy z zatłoczeniem dróg i ośrodków zimowych w Polsce.

Przed tą zmianą prawa, gdy ferie w całej Polsce odbywały się w jednym terminie, dużym problemem były długie kolejki do pociągu czy zimowych kurortów.

Po zmianie prawa i podzieleniu terminów ferii na stokach narciarskich dla wszystkich starczy miejsca. I zmniejszyło się obciążenie transportu.

Kiedy w moim województwie rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci?

Ministerstwo Edukacji Narodowej zazwyczaj ustala daty rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w czterech grupach:

Lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie, które otwierają terminy tegorocznych wakacji zimowych. W tych regionach ferie zimowe rozpoczynają się w poniedziałek, 16 stycznia, a kończą w niedzielę, 29 stycznia.

Po nich, od poniedziałku 23 stycznia do niedzieli 5 lutego, ferie będą mieli uczniowie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Trzecia runda rozpoczyna się w następujących regionach: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie. W tych regionach ferie będą trwały od 30 stycznia do 12 lutego.

Najpóźniej w tym roku ferie zimowe zaczynają się w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. Będą one trwały od poniedziałku 13 lutego do niedzieli 26 lutego.

Jak zapewnić rozrywkę dzieciom podczas ferii zimowych?

Najpopularniejszym wypoczynkiem podczas ferii zimowych jest wyjazd w góry, np. do Zakopanego lub wyjazd nad morze w ciepłych krajach.

Ale władze miast w Polsce starają się też zadbać o osoby, które nie mają możliwości wyjazdu za granicę lub do zimowego kurortu, dlatego oferują specjalne programy dla dzieci. Obejmują one programy edukacyjne i rozrywkowe, wydarzenia sportowe i kulturalne.

Wiele miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych oferuje także różnorodne zajęcia i rozrywki, także bezpłatne.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom