700 zł dla Ukraińców w Polsce. Jak uzyskać pomoc finansową?

700 zł dla Ukraińców w Polsce. Jak uzyskać pomoc finansową?

Dodano: 
Pomoc finansowa. Zdjęcie ilustracyjne
Pomoc finansowa. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Sheviakova Kateryna
Od początku pełnoskalowej agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy wiele organizacji międzynarodowych udzielało Ukraińcom pomocy finansowej. Wsparcie finansowe można obecnie uzyskać od The Lutheran World Federation. Podajemy szczegóły.

The Lutheran World Federation jest globalną wspólnotą religijną. Federacja obejmuje 148 kościołów tradycji luterańskiej, reprezentujących ponad 77 milionów chrześcijan w 99 krajach. LWF jest powszechnie znana z wielu projektów charytatywnych i chęci zjednoczenia ludzi ze wszystkich środowisk we wspólnym dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.

Od pierwszych dni pełnowymiarowej wojny na Ukrainie Federacja rozpoczęła globalną akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce. Zapewniała potrzebującym m.in. artykuły żywnościowe i nieżywnościowe, wsparcie finansowe, opiekę nad zdrowiem psychicznym i adaptację psychospołeczną, a także pomoc w zakresie edukacji.

Lutheran World Federation współpracuje z UNHCR i innymi międzynarodowymi donatorami w realizacji programu humanitarnego skierowanego do najbardziej zagrożonych grup ludności Ukrainy. Według organizatorów, wsparcie to powinno pozwolić ukraińskim uchodźcom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb i pomóc im w jak najszybszym dostosowaniu się do obecnej sytuacji.

Co Ukraińcy mogą otrzymać od LWF?

Pomoc dla Ukraińców z The Lutheran World Federation wynosi 700 zł dla każdego potrzebującego. Do udziału w programie uprawnieni są:

 • Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną;
 • osoby, które nie otrzymały jeszcze pomocy finansowej od międzynarodowych organizacji charytatywnych / funduszy (takich jak ONZ, Czerwony Krzyż, IRC, TERA itp.)
 • obywateli Ukrainy, którzy posiadają polski numer telefonu;
 • obywateli Ukrainy, którzy otrzymali numer PESEL.

Kto nie może otrzymać pomocy z LWF?

Podczas odbioru osobistego w biurze pracownicy Fundacji pobierają odciski palców uczestników programu. W związku z tym wszyscy ci, którym już pobrano odciski palców podczas otrzymywania pomocy z ONZ i podobnych organizacji, nie będą mogli ubiegać się o wypłaty finansowe z The Lutheran World Federation.

Jak uzyskać pomoc w Polsce?

Rejestracja pomocy odbywa się wyłącznie przy osobistej obecności wnioskodawców w jednym z ośrodków The Lutheran World Federation, które znajdują się w następujących miastach Polski: Gdańsk (woj. pomorskie), Zgierz (woj. łódzkie), Bytom i Bielsko-Biała (woj. śląskie).

Nie ma ograniczeń co do faktycznego miejsca zamieszkania w Polsce. Najważniejsze jest to, że Ukraińcy, którzy chcą otrzymać pomoc, powinni przyjść do jednego z biur Federacji.

Aby wstępnie zgłosić chęć udziału w programie, należy wysłać SMS na numer jednego z tych ośrodków. Są one następujące:

 • Gdańsk – +48 794 324 029;
 • Bielsko-Biała – +48 731 776 735;
 • Zgierz – +48 691 356 977;
 • Bytom – +48 884 720 619.

W komunikacie dotyczącym wstępnej rejestracji konieczne jest wskazanie:

 • imię i nazwisko łacińskie;
 • polski numer telefonu jednego z członków rodziny (najlepiej wnioskodawcy);
 • liczba członków rodziny, którzy przebywają w Polsce i potrzebują pomocy;
 • nazwa miasta, w którym mieszka rodzina;
 • niepełnosprawnego członka rodziny, jeśli taki jest.

Wysłałem SMS-a, co dalej?

Wstępna rejestracja nie gwarantuje, że dana osoba zostanie zaproszona do udziału w programie. Pracownicy The Lutheran World Federation zapoznają się z informacjami otrzymanymi w wiadomości i podejmą decyzję w sprawie kandydatów. W przypadku pozytywnej odpowiedzi LWF wyśle SMS na podany polski numer. W wiadomości wskazane zostaną: miasto, adres, datę i godzina, kiedy można zgłosić się po pomoc.

Po otrzymaniu wiadomości wszyscy członkowie rodziny muszą przez pewien czas przychodzić do biura Federacji. Należy mieć ze sobą: paszport, numer PESEL, jeśli jest – orzeczenie o niepełnosprawności.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ukrainianinpoland
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom