„Jak zwracać się do osoby, która wróciła z frontu bez kończyn?” Powstał specjalny poradnik

„Jak zwracać się do osoby, która wróciła z frontu bez kończyn?” Powstał specjalny poradnik

Dodano: 
Prezentacja poradnika „Podręcznik bezbarierności”
Prezentacja poradnika „Podręcznik bezbarierności” Źródło:
Ze skutkami inwazji Rosji na Ukrainę mierzymy się nie tylko na polu walki, ale także w życiu codziennym. W społeczeństwie ukraińskim jest wielu rannych żołnierzy, osób niepełnosprawnych i ludzi, którzy przeżyli okupację, dlatego tak ważna jest tolerancja i umiejętność nawiązania komunikacji z nimi.

16 listopada w Kijowie obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z okazji święta Olena Zełenska zaprezentowała książkę „Podręcznik bezbarierności” – przewodnik po prawidłowych interakcjach stworzony z inicjatywy Pierwszej Damy.

Według żony prezydenta, pomysł na przewodnik pojawił się jeszcze w 2020 roku na spotkaniu z członkami społeczności „Biznesu bez Barier”. Prezentacja była zaplanowana na maj tego roku, ale wojna wszystko zmieniła.

Wojna dyktuje warunki, w których wszystko się zmienia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz nas. Nie znam ani jednej ukraińskiej rodziny, która nie została dotknięta rosyjską agresją – bezpośrednio lub poprzez swoich bliskich. Wiem jednak, że ludzi, ich życie, prawa, godność, przyszłość i dobrobyt są tym, o co wciąż walczymy. Ważnym elementem tego, podstawową zasadą wartości jest etyka komunikacji i naszego współdziałania – powiedziała żona prezydenta.

działacz na rzecz praw człowieka i prawnik Masi Nayem

Nad książką przez prawie dwa lata pracowało wielu specjalistów: przedstawiciele organizacji pozarządowych, obrońcy praw człowieka, psychologowie, rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnością, eksperci ukraińscy i międzynarodowi. Najpierw powstała wersja elektroniczna książki, a drukowany podręcznik planowano zaprezentować światu podczas tegorocznego „Arsenału Książki” w Kijowie.

Jak zwracać się do kogoś, kto wrócił z frontu po utracie kończyn? Jak zaoferować pomoc osobie niepełnosprawnej? Czy poprawne jest branie osoby niewidomej za rękę podczas towarzyszenia jej? Dlaczego, zapraszając na spacer osobę na wózku, lepiej powiedzieć „chodźmy”, a nie „jedźmy”? Odpowiadanie na te pytania teraz to szansa dla nas wszystkich na zwiększenie komfortu– powiedziała Pierwsza Dama.

W prezentacji książki wzięli udział przedstawiciele rządu, społeczeństwa obywatelskiego, eksperci i środowisko biznesowe. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: obrońca praw człowieka i prawnik Masi Nayem, który w wyniku obrażeń stracił oko, paraolimpijczyk Yana Lebedieva oraz Oleksandr Budko, który w wyniku obrażeń w pobliżu Izium stracił kończyny.

Przewodnik zostanie przekazany bibliotekom narodowym i regionalnym, a także przedsiębiorstwom państwowym, dla których – jak wyraziła nadzieję Pierwsza Dama – stanie się narzędziem pracy. Dostępna jest także wersja elektroniczna, która jest na bieżąco aktualizowana.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom