Zmiany w specustawie dla Ukraińców. „Chcemy, by Ukraińcy partycypowali w kosztach pobytu w Polsce”

Zmiany w specustawie dla Ukraińców. „Chcemy, by Ukraińcy partycypowali w kosztach pobytu w Polsce”

Dodano: 
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker w Parlamencie Europejskim
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker w Parlamencie Europejskim Źródło:Twitter / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, granicę Polski przekroczyło ponad 7,72 mln Ukraińców. Od 24 lutego na Ukrainę powróciło ponad 5,9 mln osób. Co jednak stanie się z Ukraińcami, którzy planują zostać w Polsce? Rząd wyjaśnił dalszy plan działań.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker mówił w Brukseli o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. W rozmowie z korespondentką Polsat News Dorotą Bawołek wiceminister powiedział, że polski rząd planuje zmobilizować uchodźców do adaptacji w naszym kraju.

– Część uchodźców z Ukrainy pracuje na sukces gospodarczy Polski. Chcemy jednak, by partycypowali w kosztach swojego utrzymania w Polsce – dodał wiceminister.

Szefernaker ocenił unijną pomoc i stwierdził, że jest ona dziś niewystarczająca. – Podczas podobnego kryzysu w latach 2015-16 zobowiązania finansowe instytucji unijnych na pomoc uchodźcom były nieporównywalnie większe niż teraz – dodał.

Jakie zmiany czekają uchodźców z Ukrainy?

Podczas wystąpienia wiceminister wspomniał również o specjalnej ustawie dla Ukraińców, która została przyjęta na początku pełnowymiarowej inwazji. Zgodnie z dokumentem, ukraińscy uchodźcy mogą przebywać w Polsce legalnie przez półtora roku, otrzymać numer identyfikacyjny PESEL, znaleźć zatrudnienie, zdobyć wykształcenie i mieć zapewnioną opiekę medyczną. W marcu ustawa weszła w życie.

Ale teraz, według wiceministra, polski rząd planuje zmianę specjalnej ustawy. Zgodnie z nowymi ustaleniami każdy, kto przyjedzie do Polski jako uchodźca, ma zagwarantowaną pomoc państwa przez 120 dni. Takie osoby mogą zamieszkać z polską rodziną, a wtedy gospodarze otrzymają środki na utrzymanie uchodźców. Mogą być również umieszczane w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

– Chcemy też zmobilizować te osoby do adaptacji w Polsce. Eksperci ds. migracji mówią, że konieczne jest wprowadzenie pewnych mechanizmów, które zmieniłyby system – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych.

Szefernaker powiedział, że dziś 75 proc. dorosłych uchodźców, którzy przybyli do Polski, znalazło pracę. Ale wyjaśnił, że Polska nie może w nieskończoność finansować życia Ukraińców w Polsce. Zauważył, że ta informacja nie dotyczy kobiet z dziećmi, osób wychowujących więcej niż troje dzieci, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób, które obiektywnie nie mają możliwości adaptacji w Polsce. Polski rząd, zdaniem ministra, będzie je nadal wspierał.

Zakwaterowanie oraz zamrożenie świadczeń

Zmiany dotkną również odpłatności za noclegi, a wszystko po to, by zaktywizować uchodźców z Ukrainy, którzy są w stanie sami zapewnić sobie byt. Od 1 marca przyszłego roku uchodźcy będą płacić za swój pobyt w mieszkaniach zbiorowych w stosunku 50/50. Ale za trzy miesiące będzie to 75 do 25 proc.

– Chcemy, by ten system nie był systemem doraźnej pomocy humanitarnej, ale systemem współpracy – dodał Szefernaker. Zapowiedział też zmiany w systemie płatności społecznych. – Chcemy, aby osoby stale zamieszkujące w Polsce otrzymywały świadczenia społeczne. Dla osób, które wyjadą na Ukrainę, te świadczenia będą zamrożone – wyjaśnił.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Polsat News
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom