Czy Ukraińcy są zadowoleni z sytuacji finansowej w Polsce? Wyniki badania

Czy Ukraińcy są zadowoleni z sytuacji finansowej w Polsce? Wyniki badania

Dodano: 
Kobieta trzyma flagę Ukrainy
Kobieta trzyma flagę Ukrainy Źródło: Pexels / David Peinado
Agencja zatrudnienia Gremi Personal przeprowadziła wśród Ukraińców ankietę na temat ich sytuacji finansowej w Polsce. Jak przymusowa migracja Ukraińców wpłynęła na ich poziom życia w innym kraju?

Jeszcze przed rozpoczęciem pełnowymiarowej wojny na Ukrainie, Ukraińcy byli największą grupą migracji zarobkowej w Polsce – podaje Gremi Personal. Z przeprowadzonych wśród nich badań wynika, że większość Ukraińców jest zadowolona z życia w Polsce. Poprawił się standard życia, teraz mogą kupić te produkty i rzeczy, których nie mogli kupić na Ukrainie.

Eksperci Gremi Personal podają, że choć koszty koszyków konsumpcyjnych w Polsce i na Ukrainie są porównywalne, to Polacy wciąż zarabiają średnio nawet trzy razy więcej.

– Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 3010 zł brutto, natomiast na Ukrainie 6500 UAH (846 zł) – zaznaczyli.

Ilu Ukraińców jest zadowolonych ze swojego poziomu życia w Polsce?

51,1 procent respondentów twierdzi, że ich poziom życia znacznie wzrósł i mogą sobie pozwolić na zakupy, na które nie było ich stać na Ukrainie. Jedna trzecia respondentów nie widzi żadnej różnicy (36,7 proc.), a tylko 12,2 proc. stwierdziło, że ich poziom życia pogorszył się, ponieważ na Ukrainie mieli lepszą pracę i wyższe dochody. W badaniu wzięło udział 1210 obywateli Ukrainy obu płci.

Jak podaje Straż Graniczna, od 24 lutego do początku listopada do Polski przyjechało ponad 7,5 mln Ukraińców. Ponad 5,7 mln osób wróciło do domów. Oznacza to, że w Polsce przebywa około 1,8 mln obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Ponadto w ostatnich miesiącach regularnie wzrasta ruch na granicy ukraińsko-polskiej.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Forsal
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 1.032.369 zł (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), co stanowi 79,88% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 1.292.369 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom