Święto Niepodległości Polski. Jak będzie przebiegała uroczystość?

Święto Niepodległości Polski. Jak będzie przebiegała uroczystość?

Dodano: 
Dzien Niepodległości Polski
Dzien Niepodległości Polski Źródło:Shutterstock / Cinematographer
11 listopada to Święto Narodowe Niepodległości Polski. Jest to ważne święto dla Polaków. Dzień wyzwolenia Ojczyzny spod dominacji Rosji, Niemiec i Austrii po I wojnie światowej. Opowiadamy o historii święta i o tym, jak w Polsce obchodzi się Dzień Niepodległości. W tym roku święto rozpoczyna długi listopadowy weekend.

11 listopada to święto narodowe obchodzone corocznie w Polsce na cześć odzyskania niepodległości w 1918 roku i powrotu kraju na mapę Europy po 123 latach rozbiorów i niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej.

Święto Niepodległości Polski: historia

Data obchodów związana jest z zakończeniem I wojny światowej i podpisaniem 11 listopada 1918 roku rozejmu. Święto państwowe w tym dniu zostało ustalone 23 kwietnia 1937 roku, ale uroczyste obchody rozpoczęły się później. Po uznaniu niepodległości Polski w 1918 roku, niepodległa Polska istniała tylko do 1939 roku. Potem została podzielona między Związek Radziecki i Niemcy.

Po zakończeniu II wojny światowej Święto Niepodległości Polski nie było już obchodzone. Dopiero w 1989 roku, po pierwszych demokratycznych wyborach w kraju, wznowiono obchody święta niepodległości i uroczystości.

Jak wygląda teraz świętowanie w Polsce?

Odkąd w 1989 roku w Polsce ponownie zaczęto obchodzić Święto Niepodległości, w przeddzień święta flagi narodowe Polski powiewają na ulicach miast, w środkach komunikacji miejskiej, w instytucjach miejskich i z balkonów mieszkań obywateli.

W dniu obchodów, 11 listopada, politycy wygłoszą przemówienia. Następnie obywatele polscy tradycyjnie złożą kwiaty pod pomnikami poświęconymi uczestnikom ruchu demokratycznego w czasie I i II wojny światowej. Podczas obchodów w różnych miastach Polski odbywają się huczne parady, marsze, koncerty.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Co to jest i kiedy się zaczyna?

Marsz Niepodległości odbywa się również corocznie w Warszawie w dniu Święta Niepodległości Polski. Jest to jedno z głównych i stałych wydarzeń podczas obchodów.

Organizatorami Marszu Niepodległości są organizacje prawicowe i narodowe w Polsce. To ogromna, coroczna impreza, która gromadzi dziesiątki tysięcy ludzi. Podczas niej słychać hasła patriotyczne i nacjonalistyczne. Centrum Warszawy co roku ma czerwony kolor z powodu zapalenia czerwonych rac.

Marsza Niepodległości w Warszawie

W tym roku tradycyjnie Marsz Niepodległości odbędzie się w Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. Manifestacja rozpocznie się o godzinie 14.00 na rondzie Dmowskiego.

Parada kolorów i imieniny św. Marcina

W porównaniu do stolicy, w Poznaniu obchody Święta Niepodległości są znacznie spokojniejsze. 11 listopada, oprócz rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, to także dzień imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Tysiące mieszkańców i gości miasta przychodzą oglądać kolorową paradę.

Na ulicy św. Marcina, w dniu obchodów, można skosztować pysznych lokalnych przysmaków i odwiedzić targi i spróbować rogali świętomarcińskich.

Rogale świętomarcińskie to rogal wypełniony białym makiem, który tradycyjnie wypiekany jest na terenie miasta Poznania i okolic na cześć dnia św. Marcina.

Rogale świętomarcińskie

Dodatkowy dzień wolny od pracy

Ze względu na wagę obchodów Święta Niepodległości, większość pracowników ma dodatkowy dzień wolny 11 listopada. Uczniowie szkół i uczelni wyższych również mają wolne w tym ważnym dniu. W tym roku święto przypada w piątek, więc dla wielu będzie to początek długiego listopadowego weekendu.

Jak zwykle w święta większość sklepów i instytucji usługowych w Polsce nie będzie pracować.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Wikipedia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom