Przeszli po ulicach Krakowa razem z Pierwszą Damą Polski. Projekt dla rodzin z Ukrainy

Przeszli po ulicach Krakowa razem z Pierwszą Damą Polski. Projekt dla rodzin z Ukrainy

Dodano: 
Pierwsza Dama w Krakowie z dzieci z Ukrainy
Pierwsza Dama w Krakowie z dzieci z Ukrainy Źródło:
3 października Agata Kornhauser-Duda przeszła głównym placem Krakowa z dziećmi z Ukrainy, które obecnie przebywają na wakacjach zdrowotno-medycznych w Polsce. Udało im się również odwiedzić Kościół Mariacki – słynny zabytek historyczny miasta.

Uczestnikami projektu są dzieci i matki, które przeżyły traumatyczne przeżycia w związku z rosyjską inwazją, straciły bliskich lub zostały ranne. Rodziny nadal żyją w kraju w stanie wojny, a taki projekt ma zadziałać jak terapia i odwrócić uwagę od trudnych realiów. Każda rodzina jest pod opieką psychologów i specjalistów, którzy zapewniają jej niezbędne wsparcie i pomoc.

Ukraińcy w towarzystwie małżonki Prezydenta RP zwiedzili najsłynniejsze zabytki miasta, a także usłyszeli dźwięk trąbki na Placu Mariackim. Agata Kornhauser-Duda mieszkała w Krakowie, dlatego z przyjemnością wyszła na spacer z dziećmi ulicą Floriańską, przy Barbakanie i na Krakowskie Planty. Pierwsza Dama opowiadała o swoim mieście i pytała o rodzinne miejscowości gości.

Agata Kornhauser–Duda w Krakowie

Po spacerze Pierwsza Dama i wszyscy uczestnicy zjedli wspólny obiad. Podczas posiłku wymienili poglądy na temat procesów edukacyjnych: matki mówiły, że większość szkół w Ukrainie nadal pracuje online, a niektóre – stacjonarnie. Natomiast ciągłe ostrzały uniemożliwiają naukę nauczycielom i uczniom, bo za każdym razem podczas nalotu trzeba schować się w schronie, co przerywa lekcje.

Obecni na spotkaniu psychologowie, terapeuci i nauczyciele opowiadali o metodach pracy z dziećmi i dorosłymi, którzy przeżyli traumę, o problemach, z jakimi spotykają się ich pacjenci oraz o postępach obserwowanych po tygodniowym pobycie gości z Ukrainy w Polsce. Kobiety mówiły o trudnościach, strachu i bolesnych stratach, jakich doświadczają od początku rosyjskiej agresji ”– czytamy na stronie prezydenta.

Projekt skierowany do młodzieży z Ukrainy realizowany jest w ramach wschodnioeuropejskiej sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Organizatorzy oparli się na doświadczeniach obozów letnich dla dzieci, których bliscy zginęli na Donbasie. Tym razem projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacją „Szansa na nowe życie” ze Lwowa, w porozumieniu z Ministerstwem Polityki Społecznej Ukrainy.

Żona prezydenta wyraziła współczucie i wsparcie dla ukraińskich rodzin, a także zapewniła, że wierzy i czeka na zwycięstwo Ukrainy. – Pamiętajcie, że w Polsce zawsze jesteście mile widziane. Zapraszam również do odwiedzenia Warszawy i Pałacu Prezydenckiego, będę bardzo zadowolona z ponownego spotkania – powiedziała Pierwsza Dama.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 1.032.369 zł (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), co stanowi 79,88% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 1.292.369 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom