Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii Ukrainy: fakty i historia święta

Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii Ukrainy: fakty i historia święta

Dodano: 
Ukraińscy żołnierze odpalają systemy wielokrotnych wyrzutni rakietowych
Ukraińscy żołnierze odpalają systemy wielokrotnych wyrzutni rakietowych Źródło: Shutterstock / paparazzza
Ukraina walczy z rosyjskimi najeźdźcami już ponad 250 dni od początku inwazji na pełną skalę. W wygraniu tej wojny pomagają między innymi wojska rakietowe i artyleria Ukrainy. 3 listopada Ukraina obchodzi święto tych rodzajów wojsk.

3 listopada to święto państwowe Ukrainy na cześć ukraińskich wojsk rakietowych i artylerii. Obchody Dnia Wojsk Rakietowych i Artylerii podkreślają znaczący wkład radzieckich artylerzystów w wyzwolenie Ukrainy podczas wojny niemiecko-radzieckiej oraz ważną rolę współczesnych ukraińskich wojsk rakietowych i artylerii w ochronie państwa ukraińskiego.

Historia Dnia Wojsk Rakietowych i Artylerii

„Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii” został ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 17 listopada 1964 r. Jako datę święta wybrano początek operacji wyzwolenia Kijowa w 1943 r. Po upadku ZSRR tradycję święta przejęła Federacja Rosyjska. Od 1991 roku Ukraina nie obchodziła oficjalnie Dnia Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Święto zostało zwrócone Ukrainie przez ówczesnego prezydenta Leonida Kuczmę. 31 października 1997 roku dekretem prezydenta Ukrainy 3 listopada został oficjalnie ogłoszony Dniem Wojsk Rakietowych i Artylerii Ukrainy.

„Mając na uwadze istotną rolę wojsk rakietowych i artylerii w umacnianiu zdolności obronnych państwa, niniejszym dekretuję ustanowić święto – Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii, które będzie obchodzone corocznie 3 listopada” – wyjaśnił przywódca.

Szczegóły pracy Wojsk Rakietowych i Artylerii

Wojska Rakietowe i Artyleria to oddział Wojsk Lądowych składający się z jednostek taktycznych i rakietowych, jednostek i oddziałów haubic, armat, rakiet i artylerii przeciwpancernej, rozpoznania artyleryjskiego, jednostek moździerzy i przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Wojska rakietowe i artyleria są przeznaczone do wykonywania następujących zadań:

 • zdobycie i utrzymanie przewagi ogniowej nad przeciwnikiem,
 • pokonanie jego środków ataku jądrowego, siły roboczej, broni, sprzętu wojskowego i specjalnego,
 • dezorganizacja systemów dowodzenia i kontroli wojsk i broni, wywiadu i wojny elektronicznej,
 • zniszczenie długotrwałych struktur obronnych i innych obiektów infrastruktury,
 • zakłócenie pracy tyłów operacyjnych i ogólnowojskowych,
 • osłabienie i izolacja drugich echelonów i rezerw przeciwnika,
 • zniszczenie czołgów i innych pojazdów opancerzonych przeciwnika, które przedarły się w głąb obrony,
 • udział w niszczeniu wrogich desantów powietrznych i morskich,
 • zdalne wyzwolenie terenu i obiektów,
 • lekkie wsparcie nocnych działań wojsk,
 • dym, oślepianie obiektów wroga,
 • dystrybucja materiałów propagandowych itp.

Organizacyjnie wojska rakietowe i artyleria składają się z brygad rakietowych, artyleryjskich, w tym mieszanych, batalionów artylerii dużej mocy, pułków artylerii rakietowej, wydzielonych batalionów rozpoznawczych, a także artylerii brygad broni połączonych i baz wojskowych.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Wikipedia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 1.032.369 zł (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), co stanowi 79,88% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 1.292.369 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom