Rosja nie zawiesi udziału w umowie zbożowej. Reakcja Zachodu

Rosja nie zawiesi udziału w umowie zbożowej. Reakcja Zachodu

Dodano: 
Rosyjskie statki wojenne w tymczasowo okupowanym Krymie
Rosyjskie statki wojenne w tymczasowo okupowanym Krymie Źródło: Shutterstock / es3n
W wyniku uszkodzenia rosyjskich statków w Sewastopolu Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zapowiedziało zawieszenie umowy o eksporcie zboża z Ukrainy. Jednak ta decyzja została zmieniona. Konkretna data wznowienia eksportu będzie znana już wkrótce.

29 października rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o wybuchach w miejscu stacjonowania Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu, które uszkodziły rosyjskie statki cywilne. O przeprowadzenie ataku rosyjskie kierownictwo oskarżyło stronę ukraińską, a także brytyjskie służby wywiadowcze.

– Aby odwrócić uwagę od katastrofalnego sposobu postępowania z nielegalną inwazją na Ukrainę, rosyjskie Ministerstwo Obrony ucieka się do rozpowszechniania fałszywych oskarżeń na ogromną skalę – odpowiedziało na zarzuty brytyjskie ministerstwo obrony.

Sytuacja została skomentowana również przez Kancelarię Prezydenta Ukrainy. Doradca szefa urzędu Mychajło Podoljak ironicznie namawiał okupantów, by nie wpadali w panikę.

twitter

Władze Ukrainy nie przyznają się oficjalnie do ataku. Natalia Gumenyuk, szefowa służby prasowej Dowództwa Operacyjnego „Południe”, zaznacza, że przyczyną incydentu mógł być nieudany start rakiet obrony przeciwlotniczej. Według słów szefowej mogły to też być „bojowe komary, które tak niepokoją rosyjskie władze”. Dowództwo Ukrainy przygotowuje obecnie oficjalną odpowiedź.

Warunki powrotu do eksportu zboża

Po wybuchach w tymczasowo okupowanym Sewastopolu rząd rosyjski ogłosił zawieszenie udziału w umowie o eksporcie zboża z Ukrainy. W MSZ Polski zareagowali na rosyjskie wypowiedzenie, oraz potwierdzili gotowość okazania pomocy Ukrainie w transporcie niezbędnych ładunków spożywczych.

– Polska wraz z partnerami z UE jest gotowa do dalszej pracy, aby pomóc Ukrainie i potrzebującym w transporcie niezbędnych towarów – podają w oświadczeniu MSZ.

2 listopada Rosja niespodziewanie zmieniła swoją decyzję. O tym, że eksport zboża zostanie wznowiony, poinformował prezydent Turcji Recep Tayip Erdogan. Doniesienia przywódcy Turcji zostały potwierdzone przez rosyjskie agencje państwowe, powołujące się na informacje z Ministerstwa Obrony Rosji.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: unn.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom