Kiedy nastąpi „prawdziwy pokój”? Prezydent Ukrainy wskazał jeden element

Kiedy nastąpi „prawdziwy pokój”? Prezydent Ukrainy wskazał jeden element

Dodano: 
Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski Źródło: Shutterstock
– Agresywny potencjał Rosji zostanie zniszczony do szpiku kości, gdy ukraińska flaga powróci na należne jej miejsce w miastach i wsiach Krymu – powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przemawiał podczas Parlamentarnego Szczytu Platformy Krymskiej.

W dniach 24-25 października w stolicy Chorwacji odbył się pierwszy Parlamentarny Szczyt Platformy Krymskiej. Sama platforma powstała z inicjatywy ukraińskich władz i ma na celu zwiększenie presji międzynarodowej na Federację Rosyjską, która nielegalnie okupuje Krym. „Ma na celu podejmowanie decyzji mających doprowadzić do deokupacji Krymu i miasta Sewastopol, a także przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy” – dowiadujemy się z uchwały Platformy Krymskiej.

Wołodymyr Zełenski o pokoju. Prezydent wspomniał o Krymie

W czasie wydarzenia zdalnie głos zabrał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zauważył, że prawdziwy pokój, który zakończy wojnę Rosji z Ukrainą, nastąpi dopiero po wyzwoleniu Krymu.

Od niego (Krymu – red.) wszystko się zaczęło. Jego uwolnienie oznacza przywrócenie prawdziwego pokoju. Agresywny potencjał Rosji zostanie zniszczony do szpiku kości, gdy ukraińska flaga powróci na należne jej miejsce w miastach i wsiach Krymu. Krym musi zostać uwolniony od rosyjskiej eksploatacji jako przyczółka. Tylko wtedy świat poczuje, że nie będzie więcej strat, a ludzie poczują, że świat staje się bezpieczniejszy – powiedział prezydent.

Wołodymyr Zełenski stwierdził też, że reintegracja Krymu po latach okupacji nie będzie łatwa, ale jest możliwa dzięki międzynarodowemu wsparciu. – Musimy uczynić z formatu Platformy Krymskiej punkt wyjścia dla innych platform humanitarnych i dyplomatycznych, które przyczynią się do wyzwolenia innych niegdyś okupowanych terytoriów – dodał.

W dyskusji nad tymi kwestiami udział wzięło ponad 50 delegacji. Ze spotkania płynął jasny sygnał poparcia dla Ukrainy i jej integralności terytorialnej.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: pravda.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom