Płacenie rachunków stanie się łatwiejsze. Terminale IBOX zostaną zainstalowane w Polsce

Płacenie rachunków stanie się łatwiejsze. Terminale IBOX zostaną zainstalowane w Polsce

Dodano: 
Terminal IBOX w Ukrainie
Terminal IBOX w Ukrainie Źródło: Shutterstock / Boreiko
Wkrótce w Polsce pojawią się pierwsze terminale IBOX. Tę decyzję ogłosił Jewgienij Berezowskij, doradca prezesa zarządu IBOX BANKU. Z jakich usług będzie można skorzystać?

W Polsce jest ponad milion Ukraińców, większość z nich regularnie dokonuje transakcji finansowych m.in.: doładowuje ukraińskie karty bankowe, płaci rachunki, czy spłaca kredyty. Już wkrótce wykonanie tych czynności stanie się łatwiejsze. Podczas międzynarodowej konferencji „Ukraina w czasie wojny. Gospodarka. Bezpieczeństwo. Energia. Perspektywy naprawy" doradca prezesa zarządu IBOX BANKU Jewgienij Berezowskij poinformował, że firma planuje zainstalować w Polsce terminale.

Terminale IBOX. Z jakich usług będzie można skorzystać?

Podczas przemówienia Jewgienij Berezowskij wyjaśnił, dlaczego ukraińska firma planuje rozmieścić swoje terminale za granicą. – Zwróciliśmy uwagę, że w Polsce nie ma podobnych terminali (do różnych usług finansowych – red.). Jest teraz duża liczba obywateli Ukrainy, którzy muszą świadczyć różnego rodzaju usługi finansowe, a my już rozpoczęliśmy ten biznes (...). Co to przyniesie? Ta kolosalna relokacja ludzi tworzy zapotrzebowanie na usługi fintech (technologii finansowej – red.). Przykład: jeśli masz kartę ukraińską, dość trudno doładować ją w Polsce. Będziemy świadczyć usługę tak szybko, jak można z niej skorzystać także w Ukrainie – powiedział Berezowskij.

Operacje, które będą dostępne w Polsce:

  • płatność za usługi internetowe w Ukrainie;
  • doładowanie konta telefonu komórkowego, w tym roaming;
  • doładowanie kart bankowych;
  • płatność za rachunki za media;
  • zakup biletów;
  • spłata pożyczki;
  • doładowanie portfela elektronicznego;
  • doładowanie środków na kontach w grach.

Kiedy zostaną zainstalowane pierwsze terminale?

Firma IBOX BANK sformalizowała już swoją działalność w Polsce i przeniosła tutaj część swoich pracowników – informują przedstawiciele banku. Przy wsparciu strony polskiej bank przygotowuje się do kolejnych etapów działalności. Obecnie firma nie informuje o warunkach montażu terminali i ich lokalizacji.

Czytaj też:
Przekaz pieniężny z Polski do Ukrainy. Z jakiej usługi skorzystać?

Źródło: zakordon.24tv; Nasz wybir
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom