Ukraińskie bohaterki uwolnione z rosyjskiej niewoli. „To pierwsza w pełni kobieca wymiana”

Ukraińskie bohaterki uwolnione z rosyjskiej niewoli. „To pierwsza w pełni kobieca wymiana”

Dodano: 
Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Yermak podczas udałej wymiany kobiet z rosyjskiej niewoli
Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Yermak podczas udałej wymiany kobiet z rosyjskiej niewoli Źródło: president.gov.ua
W poniedziałek 17 października Ukraina przeprowadziła kolejną wymianę więźniów. Po raz pierwszy znalazły się wśród nich wyłącznie kobiety. O szczegółach operacji poinformowała Kancelaria Prezydenta Ukrainy.

Szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak zaznaczył, że w wyniku wymiany zostało zwolnionych 108 kobiet, wśród których są przedstawicielki Sił Zbrojnych Ukrainy, Marynarki Wojennej i obrony terytorialnej, Gwardii Narodowej, Służby Transportu Specjalnego oraz Straży Granicznej.

Wśród uwolnionych kobiet jest 37 ewakuowanych z Azowstalu. Są także obywatelki Ukrainy, które były bezprawnie przetrzymywane przez Rosjan w ORDLO za „zbyt ukraińskie stanowisko”.

Udało się nam przeprowadzić nie tylko kolejną wymianę więźniów na dużą skalę. To pierwsza całkowicie kobieca wymiana – zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak.

Według słów szefa kancelarii, wszystkie wyzwolone kobiety będą miały zapewnioną niezbędną opiekę medyczną oraz rehabilitację. Andrij Jermak przekazał jeńcom i osobom zaangażowanym w proces wymiany podziękowania od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za ich wiarę, siłę oraz wytrzymałość.

Wyzwolimy wszystkich naszych ludzi

Jednym z priorytetów Ukrainy jest wyzwolenie wszystkich obywateli z niewoli rosyjskiej. Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinets również podziękował przedstawicielom Centrali Koordynacyjnej za starania.

– Wyraźnie wiemy o tym, że naszym zadaniem jest powrócenie absolutnie wszystkich bohaterów i bohaterek do ich rodzin. Nie zatrzymujemy się na tym. Mamy nowe pomysły, jak skuteczniej i częściej uwalniać naszych bohaterów i bohaterki– zaznaczył Dmytro Lubinets.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: president.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom